Француска амбасада у Босни и Херцеговини је објавила конкурс за стипендије за кратке истраживачке боравке у Француској за пост-докторанде.

Више информација о конкурсу се налази на адреси.