У оквиру Програма „Шема Европске уније за младе професионалце" објављен је позив за пријаву државних службеника за учешће на првом од два планирана циклуса обука које ће се организовати кроз овај програм.

Позив је отворен до 20. септембра 2020. године.

Програм је усмјерен на изградњу стручних капацитета и припрему нове генерације државних службеника и креатора политика који ће бити задужени за процес придруживања и који ће покретати и водити будуће промјене у својим друштвима, нарочито оне које се захтијевају Споразумом о стабилизацији и придруживању и приступањем преговарачком процесу. Такође, Програм за циљ има и подстицање њихове међусобне повезаности и мобилности кроз програме размјене унутар БиХ и програма за мобилност на Западном Балкану.

Од 2020. до 2022. организоваће се два циклуса обука за укупно 50 државних службеника са свих нивоа власти у БиХ (25 по циклусу). Укупни ангажман учесника по циклусу је осам седмица током шест мјесеци, а трошкове учешћа у Програму сноси организатор.

У првом циклусу, распоред дешавања је сљедећи:

  1. први модул обука (2 седмице) – 2-13. новембар 2020. године,
  2. други модел обука (2 седмице) – 30. новембар – 11. децембар 2020. године,
  3. програм регионалне размјене у земљама Западног Балкана (1 седмица) – фебруар 2021. године,
  4. програм размјене унутар БиХ (2 седмице) – март и април 2021. године,
  5. студијска посјета Белгији (1 седмица) – мај или јун 2021. године.

Како би кандидат био узет у обзир приликом одабира, потребно је:

  • да је држављанин БиХ који ужива политичка и грађанска права;
  • да је државни службеник са 1-7 година радног искуства у области европских интеграција;
  • да посједује универзитетску диплому или академске квалификације најмање VII степена стручне спреме, тј. високо образовање првог и/или другог циклуса Болоњског система студирања;
  • да течно говори енглески језик (најмање виши средњи степен (Б2));
  • да може присуствовати свим планираним етапама циклуса за који се пријави (како је наведено изнад).

 

Више информација о овом програму, пријавне обрасце и упутства, сви заинтересовани могу пронаћи на сљедећем ЛИНКУ.