У наредном пероду, e-mail комуникација са студентском службом другог и трећег циклуса на Факултету политичких наука, може се обављати путем e-mail адресе biljana.milovanovic@fpn.unibl.org