Универзитет у Бањој Луци расписао је, дана 18.06.2020. године, конкурс за обављање студентске праксе на који се могу пријавити студенти завршних година Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Економског факултета, Електротехничког факултета, Медицинског факултета, Пољопривредног факултета, Правног факултета, Природно-математичког факултета, Технолошког факултета, Факултета политичких наука и Филозофског факултета.

Студенти Факултета политичких наука ће обављати праксу у Дому здравља Бања Лука - два студента са студијског програма Социјални рад. 

Подносиоци пријаве на конкурс обавезни су доставити сљедећа документа:

  • Фотокопију први странице индекса,
  • Потврду о статусу редовног студента завршне године студија, 
  • Увјерење о положеним испитима са свих година студија са наведеном просјечном оцјеном.

Услови и поступак утврђивања ранг листе за обављање праксе регулисани су Протоколом о студентској пракси (интернет страница Универзитета у Бањој Луци).

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или препорученом поштом на адресу: 

Универзитет у Бањој Луци, Ректорат, Булевар војводе Радомира Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, са назнаком „За студентску праксу“

Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања на интернетској страници Универзитета, Града Бања Лука и факултета чији студенти могу конкурисати за студентску праксу.

У прилогу се налази комплетан текст конкурса.

Прилози
Download this file (Praksa grada 2020..pdf)Praksa grada 2020..pdf[ ]80 kB