Организација RYCO и UNFPA позивају 18 младих људи, старости од 18 до 27 година из региона Западног Балкана на обуку за вршњачке тренере.

Учесници ће учествовати у главној обуци заснованој на методологији прилагођеној изградњи мира и помирењу, и наставиће да раде на локалном нивоу у својим заједницама са локалним омладинским организацијама.

Тренинг има за циљ да развије даље тематске и тренерске компетенције полазника и да их опреми алатима потребним за ангажовање, разумијевање и затим рјешавање проблема који утичу на лични и заједнички мир, сигурност и безбједност младих. Полазници ће чинити мрежу тренера који ће стечено знање подучавати и преносити другим младима из њихових локалних заједница, обезбјеђујући да више младих људи преузме активну и водећу улогу у активностима изградње мира.

Рок за пријаву на позив је 23. јуни 2020. године.

Позив и упитник су доступни на страници.