Свјетски форум за демократију позива на исказивање интереса у представљању иновативних иницијатива које имају за циљ рјешавање проблема животне средине и унапређење демократије.

Свjетски форум за демократију je јединственa платформа за доносиоцe политичких одлука и активисте да разговарају о рjешењима кључних изазова за демократију широм свијета. Идентификујући и анализирајући експерименталне иницијативе и праксе, Форум истиче и охрабрује демократичне иновације и њихов пренос на системском нивоу у циљу јачања темеља демократских друштава. Форум на тај начин доприноси развоју демократије према више партиципативним и инклузивним структурама и институцијама.

Амбиција 9. свјетског форума за демократију је да предложи и разговара о различитим одговорима на питање шта је заиста потребно да би се зауставило наношење штете животној средини.

Пријаве треба извршити попуњавањем упитника у додатку позива за иницијативе и слањем на адресу forum_democracy@coe.int до 30. јуна 2020. године.

Више информација о форуму је доступно на страници.

Позив на Форум и упитник који је потребно попунити налази се у прилогу.