Удружење за критичко мишљење Мостар (портал tačno.net) и Форум цивилна мировна служба у БиХ (форум ZFD BiH) позивају новинаре да се пријаве на обуку из области истраживања, писања и извјештавања о темама везаним са суочавање са прошлошћу и културе сјећања.

ЦИЉ ПРОГРАМА: Оснажити и повећати ниво знања новинара и независних медија за извјештавање, писање и истраживачко новинарство о темама везаним за суочавање са прошлошћу.

ПРОГРАМ ОБУХВАТА: Дводневни тренинг, менторски рад у стварању чланка/блога од стране сваког учесника обуке, те објављивање и промоција чланака/блогова на порталу tačno.net и регионалној веб страници о суочавању са прошлошћу: dwp-balkan.org и умрежавање са учесницима све четири радионице. У оквиру пројекта одржаће се 4 обуке у Сарајеву, Мостару, Бања Луци и Тузли. На свакој обуци биће примљено до 10 учесника.

РОK ЗА ПРИЈАВЕ: Трећа и четврта радионица одржаће се, због новонастале ситуације, путем апликације ZOOM и рокови за пријаве су 05.06.2020. Обуке ће бити реализоване 06.06.2020. и 20.06.2020.

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈАВУ: Пријавити се могу сви новинари који раде у медијима или удружењима/организацијама који припремају медијски садржај као и студенти новинарства.

Новинари који буду одабрани за обуку биће обавезни написати један текст/блог као резултат завршене едукације. Тема и форма текста ће бити договорена током обуке. Организатори обуке задржавају право да садржај објављују на својим порталима и социјалним мрежама.

Биографију и кратко мотивацијско писмо слати на адресу: tacnonet@gmail.com.

Обука се реализује у склопу пројекта „Инклузивна култура сјећања, темељ независног новинарства“ који је дио „Програма оснаживања независних медија у БиХ (IMEP)“.