Организационе јединице Универзитета у Бањој Луци организоваће испитне рокове у периоду од 8. јуна до 30. октобра.

Испити ће се одржавати у пет испитних рокова и осам термина, уз могућност коришћења субота:

1) априлски испитни рок, у периоду од 08.06.2020. до 19.06.2020. године (1 термин),
2) јунско-јулски испитни рок, у периоду од 29.06.2020. до 25.07.2020. године (2 термина),
3) августовски испитни рок, у периоду од 17.08.2020. до 29.08.2020. године (1 термин),
4) септембарски испитни рок, у периоду од 01.09.2020. до 26.09.2020. године (2 термина) и
5) октобарски испитни рок, у периоду од 01.10.2020. до 30.10.2020.године (2 термина).