За младе људе који не пристају да буду пасивни посматрачи проблема у својим заједницама, већ желе понудити властита рјешења и истински се борити за прилику да се њихов глас чује, Фондација SHL је 2016. године покренула нови програм образовања младих активиста који ће их оснажити и међусобно повезати у настојању да мијењају своје окружење.

Фондација Schüler Helfen Leben уз подршку њемачке владе уписује четврту генерацију полазника SHL Академије у студијској 2020/2021. години!

Академија има за циљ образовати младе лидере/активисте по принципима учења путем ангажмана у заједници (енг. service-learning) и састоји се од три основна сегмента:

  • интерактивни тематски модули са пажљиво одабраним областима учења,
  • реализација властите иницијативе сваког од полазника кроз годину дана,
  • обављање двомјесечне праксе у организацијама/институцијама/предузећима према афинитетима полазника.

 

По успјешном завршетку програма, очекује се да ће полазници:

а) бити детаљно упознати са актуелним друштвеним проблемима у БиХ,

б) посједовати вјештине за рјешавање тих проблема,

ц) имати самопоуздање да покрену друге на друштвени ангажман,

д) знати како и када преузети ризик, ријешити конфликт, изградити тим, те на тај начин постати узори својим вршњацима и носиоци промјена у друштву.

У фокусу програма је активизам полазника, те њихов лични развој у овој области, па је поред усвајања знања и вјештина, велики дио програма посвећен развоју специфичних интересовања сваког од полазника.

Пријаве за четврту генерацију SHL Академије отворене су до поноћи 31.05.2020. путем обрасца пријавнице.

За похађање програма могу се пријавити млади из Босне и Херцеговине у доби од 19 до 25 година при чему је пожељно њихово раније искуство у друштвеном ангажману.

На основу садржаја пристиглих пријавница комисија за одабир полазника ће направити листу кандидата који улазе у ужи избор те са сваким од њих обавити разговор о пријему на Академију. Планиран је упис 30 полазника четврте генерације, а потом ће на основу учинка полазника у усвајању садржаја у прва три мјесеца програма бити одабрано 20 полазника који ће похађати програм до краја. Наставне активности за нову генерацију полазника почињу у другој половини јула 2020., пратећи академски календар високошколских установа у БиХ.

Распоред програмских активности могуће је погледати овдје. Трошкове похађања програма за све примљене полазнике сноси Фондација SHL уз подршку њемачке владе.

Додатне информације везане за програм SHL Академије доступне су на веб страници, путем мејла akademija@shl.ba или на број телефона 033 550 660.