Позив младим особама са завршеним факултетом за пријаву на стручну праксу (internship) у организацијама или удружењима која за циљ имају побољшање положаја особа са инвалидитетом

Циљ пројекта „Заједнице различитих, али равноправних грађана“ је оснаживање капацитета организација цивилног друштва у Босни и Херцеговини како би постигли већи ниво њихове укључености у процес Европских интеграција,  фокусирајући се на повећање социјалне укључености и недискриминацију особа са инвалидитетом.

Очекивани резултати:

Р1: Повећани капацитети везани за размјену искуства и информација, мониторинг и јавно заговарање двије мреже организација особа са инвалидитетом

Р2: Повећана инклузивност других организација цивилног друштва, које нису примарно организације особа са инвалидитетом, као и локалних власти

Р3: Интеграција особа са инвалидитетом се заговара и широко промовише путем организације различитих заједничких активности које укључују медије, власти и јавности, те укључивањем у процесе доношења одлука

Циљне групе:

  • Особе са инвалидитетом
  • Неформална мрежа жена са инвалидитетом
  • Мрежа особа са инвалидитетом УДАС
  • Организације цивилног друштва, које нису примарно организације особа са инвалидитетом
  • Представници локалне управе
  • Представници медија
  • 60 основних школа
  • 20 јавних институција
  • Млади стручњаци у пољу подршке OSI, без претходног искуства
  • Широка јавност

Трајање пројекта: 01.11.2018.-31.10.2021.

Спровођење пројекта: Организација “УДАС” проводи пројекат у партнерству са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука и Удружењем грађана ”Нешто Више” Сарајево.

Опис активности: Стручна пракса – Стицање двомјесечног радног искуства.

Сви изабрани апликанти ће добити накнаду за свој двомјесечни ангажман у укупном, бруто, износу од 880,00 KМ, порези на основу уговора о дјелу су укључени у наведени износ.

Напомена: Стручна пракса је активност која није призната унутар званичног квалификацијског оквира („радне књижице“).

Позив је намијењен незапосленим младим особама (испод 30 година старости) са завршеним факултетом различитих студијских усмјерења.

Начин пријаве:

Заинтересоване особе требају попунити пријавни образац који се може преузети на веб адреси UGNV.

и да исти пошаљу на адресу: poziv-2@nestovise.org насловљен: "Пријава на позив број: EU CDEC/20-003"

Заинтересоване особе требају послати попуњен образац најкасније до 28.02.2020. године.

Kоначни избор одабраних кандидата ће се извршити најкасније до 13.03.2020. године, и само одабрани кандидати ће бити контактирани.

Опшитније о овоме на линку.