Институт за развој младих KУЛТ расписује Јавни позив за Основну обуку службеника за младе, који ће бити отворен до 27. априла 2020. године.

Kритеријуми за пријаву
 
На јавни позив могу се пријавити:
 
  • државни службеници који раде с младима на општинском, градском и кантоналном нивоу,
  • друге заинтересоване особе старије од 18 година с најмање средњом стручном спремом.
 
Потребна документација
 
Апликанти су дужни доставити сљедећу документацију
 
  • попуњен пријавни образац,
  • овјерену копију дипломе о завршеном степену образовања,
  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),
  • пријава мјеста пребивалишта (оригинал или овјерена копија),
  • писано одобрење за похађање обуке руководиоца органа управе (опција1: овјерен пријавни образац од стране надлежне особе, опција 2: посебан документ с одобрењем).
Пријава
 
Сва наведена документација треба пристићи најкасније до 27. априла 2020. године.
 
НАПОМЕНА:
 
Да би апликација била потпуна, апликанти се морају пријавити и преко онлајн пријавног обрасца најкасније до 27. априла 2020. године до 16.00 сати, без попратне документације.
 
ЛИНK за пријаву је: http://mladi.org/myURL/obukaszm2020
 
Апликације које не пристигну до назначеног рока неће се разматрати.
 
Трајање обуке
 
Обука траје од маја до новембра 2020. године, укључујући и завршни испит. Додјела цертификата полазницима обуке, који је успјешно заврше. планирана је 5. децембра 2020. године.
 
Kомплетан текст јавног позива могуће је преузети ОВДЈЕ.

Пријавни образац можете преузети ОВДЈЕ.