Организација за европску безбједност и сарадњу (OSCE) и Канцеларија Уједињених нација за послове разоружања (UNODA) су отвориле позив за тренинг у превенцији и рјешавању сукоба за 2020. годину који ће се одржати у Канцеларији за послове разоружања у Бечу, у партнерству са низом организација чији рад доприноси контроли оружја, разоружању, миру и безбједности.

Тренинг обухвата сљедеће теме:

- Циклус сукоба, укључујући спријечавање и рјешавање сукоба;

- Мјере контроле наоружања, повјерења и сигурности;

- Неширење оружја за масовно уништавање, укључујући нуклеарну сигурност;

- Борба против незаконите трговине малокалибарским и лаким оружјем;

- Конвенционално оружје и муниција;

- Разоружање и развој;

- Мир и технологије повезане са развојем;

Програм се састоји од двије компоненте:

- онлајн курс у трајању од 8 седмица;

- тренинг који траје пет дана у Бечу.

- радионице

- студије случаја

- предавања

- посјете организацијама са сједиштем у Бечу

Понуђене су пуне и дјелимичне стипендије.

Рок за пријаву на тренинг је 9. фебруар 2020. године.

Више информација о програму и стипендијама је доступно на адреси:

https://www.disarmamenteducation.org/index.php?go=education&do=osce2020