Универзитет у Аделејду (The University of Adelaide) објавио је конкурс за међународне стипендије за све студијске програме на мастер и докторским студијама.

Стипендија обухвата:

- Трошкове студирања и израде мастер тезе или доктората

- Трошкове живота и смјештаја (28.092 АУД за 2020.)

- Здравствено осигурање

- Трошкове путовања

На конкурс могу да се пријаве кандидати:

- који нису грађани Аустралије и Новог Зеланда,

- студенти који су завршили основне или мастер студије са одличним академским успјехом (Стипендија се додјељује на основу академског успјеха и истраживачког потенцијала кандидата, учешће у ваннаставним активностима не узима се у обзир),

- студенти који тренутно не спроводе истрживања на мастер или докторским студијама на Универзитету у Аделејду (The University of Adelaide),

- студенти који одлично владају енглеским језиком.

Рок за пријаву је 10. јули 2020. године.

Кандидати се пријављују путем онлајн апликације:

https://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/future-students/how-to-apply#step-4-apply-online

Званични сајт:

https://scholarships.adelaide.edu.au/Scholarships/postgraduate-research/all-faculties/australian-government-research-training-program-0