Савезно министарство за образовање, науку и истраживање Републике Аустрије за академску 2020/21. годину ставља на располагање стипендије за стране студенте на додипломском и постдипломском студију и за стране научнике.

Конкурси за стипендије су објављени на www.grants.at (на њемачком и енглеском језику). Ова база података, поред информација о стипендијама Савезног министарства за образовање, науку и истраживање, нуди и информације о стипендијским програмима других институција.

Нуде се сљедећи стипендијски програми:

  • Стипендија Franz Werfel,
  • Стипендија Richard Plaschka,
  • Стипендија Ernst Mach,
  • Стипендија Ernst Mach за студиј на аустријским универзитетима примијењених наука,
  • Стипендија Ernst Mach Nachbetreuungsstipendium (EZA).

Све информације о наведеним стипендијама, као и контакт податке одговорних особа, можете пронаћи на www.grants.at уносом одговарајућег назива стипендије.