У додатку можете погледати Конкурсе (1) за пријављивање чланова изборне комисије на организационим јединицама (2) за избор чланова Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци (3) за избор чланова у Наставно-научна/ Умјетничко вијећа факултета/ Академије умјетности из реда студената Универзитета у Бањој Луци.

Конкурси су отворени до 11. децембра 2019. године. Пријаве се подносе студентској служби факултета/ Академије умјетности.

Избори за чланове Студентског парламента и вијећа факултета/ Академије умјетности из реда студената проводе се 17. децембра 2019. године на свим факултетима/ Академији умјетности у периоду од 8 до 14 часова.

Такође, у додатку можете погледати Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/ Умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности.

ФПН