Претрага
Претрага

Политикологија

naslovna_genericka1
Распоред испита

Политикологија

 

 

ИСПИТНИ ТЕРМИНИ

Студијски програм: ПОЛИТИКОЛОГИЈА

 

 

Прва година – I семестар

Зимски семестар

Назив предмета

Љетни рок – I термин

Љетни рок – II термин

Јесењи рок (оба термина)

1

Увод у политичке науке

26.06 у 18:00 уч.203 ФФ

18.07 у 16:00 уч.203 ФФ

18.09. у 18.00 и 26.09. у 15.00, ФФ, 203

2

Увод у филозофију

21.06. у 09:00 ФФ

05.07. у 09:00 ФФ

11.09. у 11:00 ФФ

25.09. у 11:00 ФФ

3

Увод у социологију

18.06. у 09:30  уч.316 ФФ

09.07. у 09:30 уч.316 ФФ

10.09. у 09:30 уч.316 24.09. у 09:30 уч.316

4

Увод у социјалну политику

17.06. у 08:00 ФФ

01.07. у 08:00 ФФ

29.08. у 08:00 ФФ

19.09. у 08:00 ФФ

5

Енглески језик 1

24.06. у 12:00 ФЛФ

11.07. у 09:00 ФЛФ

02.09. у 09:00 ФЛФ

13.09. у 09:00 ФЛФ

6

Њемачки језик 1

19.06. у 9.00, Фил.ф, уч. 6

03.07. у 9.00, Фил.ф, уч. 6

28.08. у 9.00, Фл.ф, у6

11.09. у 9.00, Фл.ф, у6

7

Италијански језик 1

19.06. у 14.00, ФФ, 201

04.07. у 14.00, ФФ, 201

28.08. у 13.00, ФФ, 201 19.09. у 13.00, ФФ, 201

Прва година – II семестар

Љетни семестар

Назив предмета

Љетни рок – I термин

Љетни рок – II термин

Јесењи рок (оба термина)

1

Увод у комуникол. и инф.

21.06. у 11.00, ФФ, 112

10.07. у 13.00, ФФ, 112

06.09. у 12.00, ФФ 112 18.09. у 12.00, ФФ, 112

2

Основе економије

28.06. у 09:00 уч.201 ФФ

03.07. у 09:00 уч.201 ФФ

04.09. у 09:00 уч.201  25.09. 09:00 уч.201

3

Савремена историја

18.06. у 15:00 уч.303 ФФ

12.07. у 11:00 уч.203 ФФ

07.09. у 09:00 уч.303 16.09. у 15:00 уч.303

4

Основе права

27.06. у 09:00 ФФ

05.07. у 09:00 ФФ

05.09. у 09.00, ФФ 112 20.09. у 09.00, ФФ, 112

5

Основе психологије

20.06. у 08:30 уч.316 ФФ

04.07. у 09:00 уч.316 ФФ

04.09. у 09:00 316 ФФ

14.09. у 09:00 316 ФФ

6

Енглески језик 2

24.06. у 12:00 ФЛФ

11.07. у 09:00 ФЛФ

02.09. у 09:00 ФЛФ

13.09. у 09:00 ФЛФ

7

Њемачки језик 2

19.06. у 09:00 ФЛФ уч. 6

03.07. у 09:00  ФЛФ уч. 6

28.08. у 9.00, Фл.ф, у6 11.09. у 9.00, Фл.ф, у6

8

Италијански језик 2

19.06. у 11:00 ФЛФ

04.07. у 14:00 ФЛФ

28.08. у 13:00 ФЛФ

19.09. у 13:00 ФЛФ

 

Друга година – III семестар

Зимски семестар

Назив предмета

Љетни рок – I термин

Љетни рок – II термин

Јесењи рок (оба термина)

1

Методологија друштв.наука

27.06. у 09:00 ФФ

09.07. у 09:00 ФФ

12.09. у 09:00 ФФ

26.09. у 09:00 ФФ

2

Упоредни политички системи

20.06. у 11:00 Амф. ПФ

04.07. у 11:00 Амф. ПФ

26.08. у 11:00 Амф. ПФ

27.09. у 11:00 Амф. ПФ

3

Историја полит. теорија 1

17.06. у 17:00 каб. 112 ФФ

16.07. у 10:00 каб.112 ФФ

02.09 и 17. 09. у 17:00 каб.112 ФФ

4

Енглески језик 3

24.06. у 12:00 ФЛФ

11.07. у 11:00 ФЛФ

10.09. у 09:00 ФЛФ 24.09 у 09:00 ФЛФ

5

Италијански језик 3

19.06. у 14:00 ФЛФ

04.07. у 14:00 ФЛФ

28.08. у 13:00 ФЛФ 19.09. у 13:00 ФЛФ

6

Њемачки језик 3

19.06. у 09:00 ФЛФ уч. 6

03.07. у 09:00  ФЛФ уч. 6

28.08. у 9.00, ФЛФ уч.6

11.09. у 9.00, ФЛФ уч.6

7

Цивилизација и култура

21.06. у 09:30 каб.112 ФФ

04.07. у 09:30 каб.112 ФФ

10.09. у 09:30 112 ФФ

23.09. у 09:30 112ФФ

8

Псих. политичког понашања

19.06. у 10.00, 103, ФФ

08.7.у 10.00ч 103, ФФ

05. 09. у 09.00, 103, ФФ 10.09. у 09.00, 103, ФФ

Друга година – IV семестар

Љетни семестар

Назив предмета

Љетни рок – I термин

Љетни рок – II термин

Јесењи рок (оба термина)

1

Историја полит. теорија 2

18.06. у 17:00 каб. 112 ФФ

17.07. у 10:00 каб.112 ФФ

02.09 и 17. 09. у 17:00 каб.112 ФФ

2

Јавна управа

19.06. у 09:00 каб.112 ФФ

05.07. у 17:00 каб.112 ФФ

09.09. у 17:00 112 ФФ 23.09. у 17:00 112 ФФ

3

Политичка антропологија

17. 06. у 09:00 ФФ

15.07. у 09:00 ФФ

06.09. у 09:00 ФФ

20.09. у 09:00 ФФ

4

Политичка етика

27.06. у 12:00 ФФ

02.07. у 12:00 ФФ

12.09. у 12:00 ФФ

26.09. у 12:00 ФФ

5

Демократија и људска права

21.06. у 09:30 каб.112 ФФ

08.07. у 09:30 112 ФФ

03.09. у 09:30 112. ФФ 21.09. у 09:30 112 ФФ

6

Енглески језик 4

24.06. у 12:00 ФЛФ

11.07. у 11:00 ФЛФ

10.09. у 09:00 ФЛФ 24.09 у 09:00 ФЛФ

7

Италијански језик 4

17.06. у 14:00 ФЛФ

04.07. у 13:00 ФЛФ

28.08. у 13:00 ФЛФ 19.09. 13:00 ФЛФ

8

Њемачки језик 4

19.06. у 09:00 ФЛФ уч. 6

03.07. у 09:00  ФЛФ уч. 6

28.08. у 9.00, Фл.ф, у6 11.09. у 9.00, Фл.ф, у6

 

Трећа година – V семестар

Зимски семестар

Назив предмета

Љетни рок – I термин

Љетни рок – II термин

Јесењи рок (оба термина)

1

Савремене полит.теорије

19.06. у 16:00 112 ФФ

16.07. у 11:00 каб.112 ФФ

30.08. и 27.09. у 15:00 112 ФФ

2

Међународни односи

01.07. у 09:00 ФФ

17.07. у 09:00 ФФ

02.09. у 09:00 ФФ 16.09. у 09:00 ФФ

3

Политички систем у БиХ и РС

17.06. у 16:00 201 ФФ 

01.07. у 16:00 уч.201 ФФ

27.08. у 16.00, ФФ 201 11.09. у 16.00, ФФ, 201

4

Увод у студије глобализације

21.06. у 08:30 202 ФФ 

08.07. у 08:30 уч.202 ФФ

03.09. у 08:30 202 ФФ 21.09. у 08:30 202 ФФ

5

Пол. систем земаља ЈИ Европе

18.06. у 10:00 уч.202 ФФ

12.07. у 10:00 уч.202 ФФ

07.09. у 09:00 и 17.09. у 9.00, 202 ФФ

6

Пол. систем неервопских земаља

20.06. у 10:00 112 ФФ

11.07. у 10:00 112 ФФ

09.09. у 14:00 112 ФФ 26.09. у 10:00 112 ФФ

Трећа година – VI семестар

Љетни семестар

Назив предмета

Љетни рок – I термин

Љетни рок – II термин

Јесењи рок (оба термина)

1

Геополитика

19.06. у 14:00 112 ФФ

10.07. у 14:00 112 ФФ

10.09. у 10:00 112 ФФ

25.09. у 14:00 112 ФФ

2

Основе ЕУ

20.06. у 16:00 112 ФФ

05.07. у 16:00 112 ФФ

09.09. и 24.09. у 16:00 112 ФФ

3

Политичке партије и орган.

26.06. у 18:00 203 ФФ

18.07. у 16:00 203 ФФ

18.09. у 18.00 и 26.09. у 15.00, ФФ, 203

4

Политичка култура

21.06. у 09:30 112 ФФ

04.07. у 09:30 112 ФФ

10.09. и 23.09. у 09:30 112 ФФ

5

Политички маркетинг

24.06. у 09:00 ФФ

18.07. у 10:00 ФФ

05.09 у 10:00 ФФ

20.09. у 10:00 ФФ

6

Увод у међун. безбједност

02.07. у 10:00 ФФ

16.07. у 10:00 ФФ

03.09. и 12.09. у 09:00 ФФ, 112

Трећа година – V семестар (стари)

Зимски семестар

Назив предмета

Мајски т.  (апсолвентски)

Љетни рок – I т.

Љетни рок – II т.

Јесењи рок (оба термина)

1

Геополитика

22.05. у 15:00 112 ФФ

19.06. у 14:00 112 ФФ

10.07. у 14:00 112 ФФ

10.09. у 10:00 112 ФФ 25.09. у 14:00 112 ФФ

2

Међунар. односи

24.05. у 10:00 ФФ

01.07. у 09:00 ФФ

17.07. у 09:00 ФФ

02.09. у 09:00 ФФ 16.09. у 09:00 ФФ

3

Енглески језик 5

17.05. у 15:00 ФЛФ

21.06. у 15:00 ФЛФ

05.07. у 15:00 ФЛФ

30.08. у 15:00 ФЛФ 13.09. у 15:00 ФЛФ

4

Њемачки језик 5

 

 

 

 

5

Италијански језик 5

 

 

 

 

6

Теорије културе

20.5. у 10:00 ФФ

17.6. у 09:00 ФФ

8.7.у 09:00 ФФ

9.9 и 23.9. у 09:00 ФФ

 

Трећа година – VI семестар (стари)

Љетни семестар

Назив предмета

Мајски т.  (апсолвентски)

Љетни рок – I т.

Љетни рок – II т.

Јесењи рок (оба термина)

1

Полит. систем ЕУ

27.05. у 16:00 112 ФФ

20.06. у 16:00 112 ФФ

05.07. у 16:00 112 ФФ

09.09. и 24.09. у 16:00 112 ФФ

2

Међун.екон.системи и односи

21.05. у 09:00 ЕФ

04.07. у 09:00 ЕФ

18.07. у 09:00 ЕФ

06.09. у 09:00 ЕФ 19.09. у 09:00 ЕФ

3

Партије и партијски системи

08.05. у 13:00 ФФ

26.06. у 18:00 уч.203 ФФ

18.07. у 16:00 уч.203 ФФ

18.09. у 18.00 и 26.09. у 15.00, ФФ, 203

4

Полит. систем БиХ

07.05. у 12:30 уч.201 ФФ

17.06. у 16:00 уч.201 ФФ

01.07. у 16:00 уч.201 ФФ

27.08. и 11.09. у 16.00, ФФ, 201

5

Енглески језик 6

17.05. у 15:00 ФЛФ

21.06. у 15:00 ФЛФ

05.07. у 15:00 ФЛФ

30.08. у 15:00 ФЛФ 13.09. у 15:00 ФЛФ

6

Њемачки језик 6

 

 

 

 

7

Италијански језик 6

 

 

 

 

 

Четврта година – VII семестар

Зимски семестар

Назив предмета

Мајски т.  (апсолвентски)

Љетни рок – I т.

Љетни рок – II т.

Јесењи рок (оба термина)

1

Савремена држава

17. 05. у 16:оо 112 ФФ

17.06. у 16:00 112 ФФ

18.07. у 10:00 112 ФФ

04.09. и 24.09. у 16:00 112 ФФ

2

Полит.јавно мњење

 

26.06. у 09:00 ФФ

15.07. у 09:00 ФФ

06.09. у 09:00 ФФ 16.09. у 09:00 ФФ

3

Увод у студ. глобализације

24.05. 08:30 уч.202 ФФ

21.06. 08:30 уч.202 ФФ

08.07. у 08:30 уч.202 ФФ

03.09. у 08:30 202 ФФ 21.09. у 08:30 202 ФФ

4

Политичка култура

29.05 09:30 112 ФФ

21.06. у 09:30 ФФ

04.07. у 09:30 112 ФФ

10.09. и 23.09. у 09:30 112 ФФ

5

Медији и политика

31.05. у 10:00 ФФ

24.06. у 09:00 ФФ

18.07. у 10:00 ФФ

05.09. у 10:00 ФФ 20.09. у 10:00 ФФ

6

Политикол. религије

10.05. у 11:00 315 ФФ

18.06. у 10:00 ФФ, 316

02.07. у 10:00 ФФ, 316

06.09 и 27.09. у 10:00 ФФ, 316

Четврта година – VIII семестар

Љетни семестар

Назив предмета

Мајски т.  (апсолвентски)

Љетни рок – I т.

Љетни рок – II т.

Јесењи рок (оба термина)

1

Теорије спољне политике

24.05. у 10:00 ФФ

01.07. у 10:00 ФФ

17.07. у 10:00 ФФ

02.09. у 10:00 ФФ 16.09. у 10:00 ФФ

2

Избори и изборни системи

13.05. у 12:00 уч. 69 ПФ

03.07. у 16:00 уч. 69 ПФ

12.07. у 16:00 уч. 69 ПФ

26.08. у 13:00 69 ПФ 27.09. у 13:00 69 ПФ

3

Политичко комуницирање

31.05. у 10:00 ФФ

24.06. у 09:00 ФФ

18.07. у 10:00 ФФ

05.09. у 10:00 ФФ 20.09. у 10:00 ФФ

4

Политички конфликти

29.05 09:30 112 ФФ

19.06. у 09:30 112 ФФ

05.07. у 09:30 112 ФФ

11.09. и 25.09. у 09:30, 112 ФФ

5

Руска политичка мисао

30.05. у 16:00 ФФ

27.06. у 16:00 ФФ

11.07. у 16:00 ФФ

12.09. у 16:00 ФФ 26.09. у 16:00 ФФ

6

Исламска политичка мисао

10.05. у 11:00 315 ФФ

18.06. у 10:00 ФФ, 316

02.07. у 10:00 ФФ, 316

06.09 и 27.09. у 10:00 ФФ, 316

Категорије