Izdavačka djelatnost Fakulteta političkih nauka pokrenuta je 2010. godine i od tada objavljene su 32 publikacije, uglavnom domaćih i gostujućih profesora našeg fakulteta.

1. Emil Vlajki, Međunarodni odnosi postmodernizma, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2010.
2. Ana Gavrilović (ur.), Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2010.
3. Tatjana Duronjić (ur.), Internet kultura djece i mladih u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2012.
4. Jagoda Petrović, Nemam, dakle ne postojim, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2012.
5. Ana Gavrilović, Aleksandar Jugović i Ljubo Lepir (ur.), Socijalni rad u školi: teorijsko metodološke osnove, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2013.
6.Ana Gavrilović, Vesna Šućur Janjetović, Socijalni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2014.
7. Đorđe Vuković, Kontekst političke kulture, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2014.
8. Medijsko izvještavanje o maloljetnim počiniocima krivičnih djela (zbornik radova sa okruglog stola), Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2014.
9. Aleksandar Savanović, Džordž Soroš:“Otvoreno društvo“ kao ideja, ideologija i politička praksa, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2014.
10. Slobodan Nagradić, Ivona Lađevac, Tijana Kecmanović (ur.), Republika Srbija i Republika Srpska – Stari i novi politički izazovi (zbornik radova sa naučnog skupa), Fakultet političkih nauka, Banja Luka, Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014.
11. Branko Ćorić, Vesna Šućur Janjetović (ur.), Praktikum za socijalne radnike, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2014.
12. Ana Gavrilović, Mira Ćuk, Menadžment u sistemu socijalne zaštite, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2015.
13. Dalibor Savić, Aktuelnost Veberove metodološke koncepcije, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2015.
14. Aleksandar Bogdanić (ur.), Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2015.
15. Branko Ćorić, Vesna Šućur-Janjetović (ur.), Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja (praktikum za socijalne radnike), Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2015.
16. Mladi i Dejton – 20 godina poslije: zbornik radova studenata FPN, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2015.
17. Ana Gavrilović, Vesna Šućur-Janjetović, Ljubo Lepir, U susret standardima socijalnog rada u osnovnim školama, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2016.
18. Aleksandar Savanović, Anarhokapitalizam: politička filozofija antidržavnog kapitalizma, 2. izd., Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2016.
19. Bojana Miodragović, Multikulturalizam: uspon i pad jedne ideje, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2016.
20. Borislav Vukojević, Analiza odgovornosti u novinarstvu, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2016.
21. Ivan Šijaković, Jagoda Petrović, Biljana Kovačević (ur.), Socijalno povjerenje među mladima u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2016.
22. Aleksandar Vranješ, Stevan Rapaić, Tijana Kecmanović (ur.), Dejtonski mirovni sporazum: dve decenije mira i pouke za svet (zbornik radova sa naučnog skupa), Fakultet političkih nauka, Banja Luka, Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016.
23. Tatjana Tepavički Duronjić, Digitalni informacioni sistemi, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2017.
24. Milosav Milosavljević, Jagoda Petrović, Uvod u socijalni rad, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2017.
25. Đorđe Vuković, Predstraža slave i plača – Srpsko pitanje u BiH prije i poslije Jugoslavije, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
26. Andrea Puhalić, Vrijednosti i etika u socijalnom radu sa djecom i porodicom, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
27. Ljubo Lepir, Planiranje socijalne zaštite starih, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
28. Dragana Šćepović, Dijete, porodični odnosi i socijalni rad, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
29. Dalibor Savić, Borislav Vukojević, Bojana Vukojević, Priručnik za izradu seminarskih i završnih radova, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
30. Novi koncept urbanog razvoja Banje Luke (zbornik radova), Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
31. Ranka Perić Romić, Banja Luka u urbanoj transformaciji, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.
32. (Re)konstrukcija društvene stvarnosti, Zbornik radova izloženih na naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2018.