Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност Факултета политичких наука покренута је 2010. године и од тада објављене су 32 публикације, углавном домаћих и гостујућих професора нашег факултета.

1. Емил Влајки, Meђунaрoдни oднoси пoстмoдeрнизмa, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2010.
2. Ана Гавриловић (ур.), Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2010.
3. Татјана Дуроњић (ур.), Интернет култура дјеце и младих у Републици Српској, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2012.
4. Јагода Петровић, Немам, дакле не постојим, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2012.
5. Ана Гавриловић, Александар Југовић и Љубо Лепир (ур.), Социјални рад у школи: теоријско методолошке основе, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2013.
6.Ана Гавриловић, Весна Шућур Јањетовић, Социјални рад у васпитно-образовним установама, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
7. Ђорђе Вуковић, Контекст политичке културе, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
8. Медијско извјештавање о малољетним починиоцима кривичних дјела (зборник радова са округлог стола), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
9. Александар Савановић, Џорџ Сорош:“Отворено друштво“ као идеја, идеологија и политичка пракса, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
10. Слободан Наградић, Ивона Лађевац, Тијана Кецмановић (ур.), Република Србија и Република Српска – Стари и нови политички изазови (зборник радова са научног скупа), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, Представништво Републике Српске у Србији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2014.
11. Бранко Ћорић, Весна Шућур Јањетовић (ур.), Практикум за социјалне раднике, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2014.
12. Ана Гавриловић, Мира Ћук, Менаџмент у систему социјалне заштите, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
13. Далибор Савић, Актуелност Веберове методолошке концепције, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
14. Александар Богданић (ур.), Медијска слика: истраживања о одговорном новинарству, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
15. Брaнкo Ћoрић, Вeснa Шућур-Jaњeтoвић (ур.), Пoсттрaумaтски стрeсни пoрeмeћaj у Рeпублици Српскoj: пoсљeдицe и мoгући прaвци дjeлoвaњa (прaктикум зa сoциjaлнe рaдникe), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
16. Mлaди и Дejтoн – 20 гoдинa пoслиje: збoрник рaдoвa студeнaтa ФПН, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2015.
17. Ана Гавриловић, Весна Шућур-Јањетовић, Љубо Лепир, У сусрет стандардима социјалног рада у основним школама, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
18. Александар Савановић, Анархокапитализам: политичка филозофија антидржавног капитализма, 2. изд., Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
19. Бојана Миодраговић, Мултикултурализам: успон и пад једне идеје, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
20. Борислав Вукојевић, Анализа одговорности у новинарству, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
21. Иван Шијаковић, Јагода Петровић, Биљана Ковачевић (ур.), Социјално повјерење међу младима у Републици Српској, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2016.
22. Александар Врањеш, Стеван Рапаић, Тијана Кецмановић (ур.), Дејтонски мировни споразум: две деценије мира и поуке за свет (зборник радова са научног скупа), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, Представништво Републике Српске у Србији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2016.
23. Татјана Тепавички Дуроњић, Дигитални информациони системи, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2017.
24. Милосав Милосављевић, Јагода Петровић, Увод у социјални рад, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2017.
25. Ђорђе Вуковић, Предстража славе и плача – Српско питање у БиХ прије и послије Југославије, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
26. Андреа Пухалић, Вриједности и етика у социјалном раду са дјецом и породицом, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
27. Љубо Лепир, Планирање социјалне заштите старих, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
28. Драгана Шћеповић, Дијете, породични односи и социјални рад, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
29. Далибор Савић, Борислав Вукојевић, Бојана Вукојевић, Приручник за израду семинарских и завршних радова, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
30. Нови концепт урбаног развоја Бање Луке (зборник радова), Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
31. Ранка Перић Ромић, Бања Лука у урбаној трансформацији, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.
32. (Ре)конструкција друштвене стварности, Зборник радова изложених на научној конференцији са међународним учешћем, Фaкултeт пoлитичких нaукa, Бања Лука, 2018.