Носилац пројекта: Филозофски факултет Универзитзета у Источном Сарајеву
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић - Члан пројектног тима

Период: окотобар 2019- завршен