Претрага
Претрага

Category: Пројекти факултета

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Сертификована едукација и тренинг за израду и успоставу стандарда у области дјечије заштите (Драшко Гајић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Development of scoping study on sexual violence against women and girls in public spaces and development of a safe city and safe public spaces programme in the city of Banja Luka (Андреа Ракановић Радоњић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Стандарди и ангажман за спречавање насиља над женама и насиља у породици у БиХ (Андреа Ракановић Радоњић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Медијска и информацијска писменост у Босни и Херцеговини у функцији развоја критичког мишљења и заговарања младих (Андреа Ракановић Радоњић, Борислав Вукојевић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Повећање приступа квалитетнијим мултисекторским услугама за особе које су преживјеле насиље над женама и у породици на локалним нивоу (Андреа Ракановић Радоњић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Трансформација институција за збрињавање дјеце и превенција раздвајања породица – вођење случаја у раду са дјецом (Андреа Ракановић Радоњић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Психосоцијална и супервизијска подршка стручним радницима угроженим поплавам у БиХ (Андреа Пухалић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Анализа о правном положају и приступу правди жена у Босни и Херцеговини (Андреа Пухалић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Дјечја улога за снажно цивилно друштво, истраживање о стању дјечијих права и приступа правди у БиХ (Андреа Пухалић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Interethnic School-Based Exchange project in Bosnia and Herzegovina – Students of social work for interethnic cooperation, unification and improvement of children rights protection in B&H (Андреа Пухалић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Пројекат међународне размјене академског особља између САД-а и Босне и Херцеговине (Андреа Пухалић)

naslovna_genericka1
Read more
Пројекти факултета

Унапријеђење менталног здравља у заједници (Андреа Пухалић)

Категорије