Носилац пројекта: Удружење социолога Републике Српске
Карактер пројекта: Пројекат националног карактера (финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске)
Позиција у пројекту: Драгана Трнинић - Сарадник на пројекту, Немања Ђукић - Сарадник на пројекту
Период: 2012/2013

Носилац пројекта: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци (2010/2011)
Kарактер пројекта: Пројекат националног карактера (финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске)
Позиција у пројекту: Драгана Трнинић - Сарадник на пројекту, Оливера Грбић - Учесник, истраживач и коаутор чланка
Kратак опис пројекта: Пројекат је био усмјерен истраживању медијске писмености младих у РС