Носилац пројекта: Erasmus Mundus
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Ђорђе Вуковић - Ангажован као супервизор Катерини Гоберт, студентици из Падове (Италија) за њен мастер рад.
Kратак опис пројекта: Истраживачки пројекат о укључивању националних мањина у друштво (компаративна анализа Босна и Херцеговина - Бугарска).

Носилац пројекта: World University Service (WUS) Austria; EACEA European Comission
Kарактер пројекта: Међународни пројекат
Позиција у пројекту: Александар Савановић - Сарадник на пројекту 
Kратак опис пројекта: Пројекат је био фокусиран на модернизацију и унапређење високог образовања у БиХ.

Носилац пројекта: United Nations Office onDrugs and Crime (UNODC), in partnership with the Washington and Lee University
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Александар Савановић - Учествовао на конференцији у Тирани, те у изради приједлога мјера и изградње институционалних капацитета.
Период: Активан пројекат

Носилац пројекта: Удружење социолога Бања Лука
Kарактер пројекта: Истраживачки пројекат националног карактера
Позиција у пројекту: Немања Ђукић - Члан радне групе

Носилац пројекта: Удружење социолога Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални (Наручилац: Министарство, породице, омладине и спорта Републике Српске)
Позиција у пројекту: Немања Ђукић - Сарадник на пројекту

Носилац пројекта: Удружење социолога Бања Лука
Kарактер пројекта: Истраживачки пројекат националног карактера (наручилац Министарство науке и технологије РС)
Позиција у пројекту: Немања Ђукић - Сарадник на пројекту

Носилац пројекта: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Мултидисциплинарни пројекат међународног карактера
Позиција у пројекту: Немања Ђукић - Руководилац пројекта, Душанка Слијепчевић - Сарадник, Александар Јанковић - Истраживач
Период: Активан пројекат

Носилац пројекта: Министарство правде Републике Српске и Save the children, Факултет политичких наука-партнер у пројекту
Kарактер пројекта: Национални
Позиција у пројекту: Драгана Трнинић - Сарадника на пројекту
Период: 1.10 – 31. 12. 2015

Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални (финансирала Влада Републике Српске)
Позиција у пројекту: Драгана Трнинић - Сарадник на пројекту, Бојана Вукојевић - Аутор чланака, Борислав Вукојевић - Координатор пројекта
Период: март 2014. - септембар 2015. године

Носилац пројекта: Фондација “Heinrich Böll”, Уред за БиХ, Фондација CURE, Сарајевски отворени центар,
Kарактер пројекта: Финансирала Европска унија (рађен на нивоу БиХ)
Позиција у пројекту: Драгана Трнинић - Сарадник на пројекту
Kратак опис пројекта: Позиција и заштита права LGBT популације