Носилац пројекта: Министарство унутрашњих послова РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Небојша Мацановић - Сарданик-едукатор
Kратак опис пројекта: Пројекат је заправо вид додатне едукације за лица која интезивно крше и непоштују саобраћајне прописе и која по закону морају проћи додатну едукацију из

Носилац пројекта: УГ Викторија, Пројекат је финасиран од стране UNDP BiH/LOD Пројекти
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Небојша Мацановић - Сарадник-едукатор
Kратак опис пројекта: Циљ пројекта јесте да се осуђена лица у казнено – поправним установама у Републици Срепској, која су овисници опојних средстава, укључе у психолошке

Носилац пројекта: Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноистраживачког тима
Година: Активан пројекат

Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноистраживачког тима
Година: 2016.

Носилац пројекта: Филозофско друштво Републике Српске/БиХ
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноситраживачког тима
Период: 2008/2009

Носилац пројекта: Транскултурална психосоцијална образовна фондација, Сарајево, Босна и Херцеговина
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноистраживачког тима
Година: 2008.

Носилац пројекта: Институт за филозофију и друштвена истраживања Филозофског факултета, Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Душко Трнинић - Члан научноистраживачког тима
Период: 2005/2007

Носилац пројекта: Регулаторна агенција за комуникације БиХ, Вијеће за штампу, БХ новинари, Владе Норвешке и Републике Ирске
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Ђорђе Вуковић - Учесник у пројекту
Година: 2013.

Носилац пројекта: Факултет политичких наука – Студентска организација Факултета политичких наука БЛ
Kарактер пројекта: Национални пројекат 
Позиција у пројекту: Ђорђе Вуковић - Ментор на истраживчком пројекту
Период: март - јун 2019.

Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања ФПН у партнерству са Представништвом Фондације Kонрад Аденауер у Босни и Херцеговини
Kарактер пројекта: Националног карактера
Позиција у пројекту: Ђорђе Вуковић - Носилац пројекта, Борислав Вукојевић - Истраживач
Период: март 2014. - април 2015. године