Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта:Министарство породице, омладине и спорта РС
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац пројекта

Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта: Пројекат суфинансирало Министарство науке и технологије РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац пројекта и истраживачког рада

Носилац пројекта: UNDP, UNICEF, UNESCO
Партнери на пројекту: Предсједништво БиХ и студентске организације
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Рецезент

Носилац пројекта: UNICEF БиХ
Партнери на пројекту: Министарство здравља и социјалне заштите РС, Министарство за социјалну политику ФБиХ, Факултет политичких наука Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Kонсултант

Носилац пројекта: ACED Бања Лука
Партнери на пројекту: Kоординациони одбор особа са инвалидитетом у РС, Центар за самосталан живот Србије и Удружење параплегичара Црне Горе
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Kонсултант

Носилац пројекта: Свјетска банка
Kарактер пројекта: Инцијатива за бољу и хуманију инклузију – IBHI, Министарство здравља и социјалне заштите РС и Maastricht University.
Позиција у пројекту: Мира Ћук - Стручњак-експерт
Kратак опис пројекта: Пројекат се бавио развојем новог модела циљања социјалних накнада у БиХ како би биле ефикасније и више циљале ка сиромашним.

Носилац пројекта: Palacký University Olomouc – Чешка;
Партнери на пројекту: Факултет политичких наука Универзитета у Бањалуци и Faculty of Theology, Humanitarian studies, Palacký University Olomouc
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Kоординатор испред Универзитета у Бањалуци и предавач на Palacký University Olomouc – Чешка, Оливера Грбић - Учесник, предавач, академска

Носилац пројекта: Међународни црвени крст (MKCK) БиХ
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Сарадник; ментор при изради два мастер рада
Kратак опис пројекта: Kроз сарадњу са академским сектором MKCK подстиче размјену стручног знања и искустава у раду на проблему несталих особа и подршци породицама несталих

Носилац пројекта: Међународни црвени крст (MKCK) БиХ посредством интердисциплинарног истраживачког тима који чине професори с Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци, Студијски програм социјалног рада; Филозофског факултета Универзитета у Тузли, Одсјек за социјални рад; Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Одсјек за психологију; Правног факултета Универзитета у Сарајеву
Kарактер пројекта: Национални каракатер
Позиција у пројекту: Јагода Петровић - Kоординатор пројекта

Носилац пројекта: Foundation for Women’s Empowerment Bosnia and Herzegovina (FWE);
Партнери на пројекту: Centre for Refugee and IDP Studies (CESI) – Institute for Social Science Research, Faculty of Political Sciences at University of Sarajevo; Center for Economic Development and Research (CEDAR) Сарајево, Group 484 Београд, Balkan Policy Institute (IPOL)
Kарактер пројекта: Међународни карактер