Носилац пројекта: EuropeAid/138570/DH/SER/BA Hulla and Co. Human Dynamics KG Lothringerstrasse 16, 1030 Vienna, Austria T: +43 1 402 502036, F: + 43 1 402 502036
Партнери на пројекту: PARCO (the main beneficiary); PAR Coordinator Federation of BiH; PAR Coordinator of Republika Srpska; PAR Coordinator of Brčko District BiH; Other institutions in BiH (Agencies for Civil Service, etc.)
Kарактер пројекта: Пројекат стручне подршке финансиран од стране Европске комисије

Носилац пројекта: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Невенко Врањеш - Истраживач
Kратак опис пројекта: Примарни циљ пројекта је научноистраживачким радом освијетлити најважније правне аспекте процеса европских интеграција Републике Српске и Босне и

Носилац пројекта: Alice Solomon University of Applied Sciences, Берлин, Њемачка
Kарактер пројекта: Међународни карактер 
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Учесник, академска размјена

Носилац пројекта: Универзитет у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Kоординатор у пројекту
Kратак опис пројекта: Пројекат је био усмјерен на успостављање једнаких могућности студената са посебним потребама на Универзитету у Бањој Луци и активности за унапређење

Носилац пројекта: Хелсинши парламент грађана Бања Луке, Удржење самохраних родитеља „Понос“ и FIGAP програм
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Kоаутор радионица
Kратак опис пројекта: Пројекат је био усмјерен на психо-социјално оснаживање родитеља који су остали са дјецом из различитих разлога (губитком партнера, разводом или нестанком

Носилац пројекта: Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука и IASSW (енг. International Association Schools of Social Work – Интернационална асоцијација школа за социјални рад)
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Оливера Грбић - Аутор пројекта и координатор

Носилац пројекта: Филозофски факултет у Бањој Луци
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Сарадник

Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања и Центар за комуникације из Бања Луке
Финансирање пројекта: Министарство породице, омладине и спорта РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац

Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта: Фонд за заштиту животне средине Бања Лука
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Сарданик

Носилац пројекта: Центар за друштвена кретања Бања Лука
Финансирање пројекта: Министарство породице, омладине и спорта РС
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Пејо Ђурашиновић - Руководилац, Мања Ђурић Џакић - Анкетар и припрема текстова у публикацијама