Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Истраживач, Борислав Вукојевић - Истраживач
Период: јул 2015. - јануар 2016. године

Носилац пројекта: БХ новинари и Kоалиција „Под лупом“ Сарајево
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Сарданик, Борислав Вукојевић - Сарадник
Период: септембар - децембар 2016. године

Носилац пројекта: World Vision Босна и Херцеговина и Центар за истраживање политике супротстављања криминалитету (CPRC) Сарајево
Kарактер пројекта: Национални пројекат
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Истраживач

Носилац пројекта: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Министарство просвјете и културе Републике Српске и UNESCO
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Истраживач, Борислав Вукојевић - Истраживач
Период: април - јун 2017. године

Носилац пројекта: USA Амбасада у БиХ и Медиацентар Сарајево
Kарактер пројекта: Национални пројекат
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Истраживач
Линк: https://www.media.ba/bs/vijesti-i-dogadajivijesti/javni-lokalni-mediji-izmedu-javnog-interesa-i-finansijske-ovisnosti

Носилац пројекта: EDA и Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Сарадник, Борислав Вукојевић - Главни истраживач
Година: Активан пројекат

Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Далибор Савић - Научни сарадник, Бојана Вукојевић - истраживач
Kратак опис пројекта: Животни пројекти младих (ре)емиграната из БиХ је научно-истраживачки пројекат којег је покренуо Институт за друштвена истраживања Факултета политичких

Носилац пројекта: Дефендологија центар у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Далибор Савић - Истраживач-сарданик
Kратак опис пројекта: Предмет истраживања у овом пројекту је однос друштвеног окружења и насиља у спорту у Републици Српској и БиХ. Приоритетно ће се сагледати узроци

Носилац пројекта: EU Delegation to Bosnia and Herzegovina
Партнери на пројекту: Агенције за спровођење закона у БиХ (СИПА-а, ГП БиХ; МУП РС, ФМУП и др.)
Kарактер пројекта: Пројекат стручне подршке финансиран од стране Европске комисије
Позиција у пројекту: Невенко Врањеш - Експерт

Носилац пројекта: The Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Партнери на пројекту: Civil Service Agency of Bosnia and Herzegovina, Civil Service Agency of Federation of Bosnia and Herzegovina, Civil Service Agency of Republic of Srpska, Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Justice of Federation of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Administration and Local Self-Governance of the Republic of Srpska, Subdivision for Human Resources of the Brcko District of BiH