Носилац пројекта: Удружење Ваша права БиХ и Европска комисија
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Учесник
Година: 2016. година

Носилац пројекта: USA Embasssy, БиХ
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Kреатор и координатор
Kратак опис пројекта: Унапређење система социјалне заштите

Носилац пројекта:USA Embassy, JFPD програм
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Студијски боравак на Факултету за социјални рад (Rutgers, Th Stataeb Univerity of New Jersay) у статусу гостујућег предавача и студента
Kратак опис пројекта: Међународна размјена академског особља

Носилац пројекта: Друштво психолога РС, Влада РС, Унија студената психологије и Унија студената социјалног рада
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Андреа Пухалић - Водитељ радионица и индивидуалне психосоцијалне подршке дјеци у основној и средњој школи у Бањој Луци.
Година: 2004. година

Носилац пројекта: Филозофкси факултет Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Мања Ђурић Џакић - Припрема текстова
Година: 2010. година

Носилац пројекта: Simon Frazer University, Beddie School of Business, Канада 
Kарактер пројекта: Међународни карактер
Позиција у пројекту: Александар Јанковић - Country Co-Investigator for Bosnia & Herzegovina
Kратак опис пројекта: Kултуролошке разлике у начину вођења организација, вриједности и ставови према раду и руковођењу у различитим друштвима и културама

Носилац пројекта: Министарство саобраћаја и веза, Република Српска и Агенција за безбједност саобраћаја
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Александар Јанковић - Истраживач
Kратак опис пројекта: Циљ истраживања је испитати успјешност медијске кампање, испитати колико је грађана РС чуло за кампању, какви су њихови ставови поводом кампање, у којој

Носилац пројекта: Агенција за развој предузећа Еда
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Александар Јанковић - Истраживач
Kратак опис пројекта: Ставови грађана Републике Српске према уласку Босне и Херцеговине у НАТО и промена ставова у три временске тачке (октобар 2019, фебруар 2020, март 2020)

Носилац пројекта: Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Kоординатор, Борислав Вукојевић - Истраживач
Период: март - октобар 2014. године

Носилац пројекта: UNICEF, Центар за истраживање политике супротстављања криминалитету (CPRC) и Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Kарактер пројекта: Међународни пројекат
Позиција у пројекту: Бојана Вукојевић - Истраживач