Nosilac projekta: Centar za demografska istraživanja 
Finansiranje projekta: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Karakter projekta: Nacionalni karakter 
Pozicija u projektu: Ranka Perić Romić - Član istraživačkog tima

Nosilac projekta: Filozofski fakultet Univerzitzeta u Istočnom Sarajevu
Finansiranje projekta: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Karakter projekta: Nacionalni karakter
Pozicija u projektu: Ranka Perić Romić - Član projektnog tima

Nosilac projekta: BH novinari i Koalicija „Pod lupom“ Sarajevo
Karakter projekta: Nacionalni karakter 
Pozicija u projektu: Borislav Vukojević - Sardanik
Period: septembar - decembar 2018. godine

Nosilac projekta: Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci
Pozicija u projektu: Borislav Vukojević - Projekt koordinator i istraživač
Period: Aktivan projekat (januar 2018.) 

Nosilac projekta: Univerzitet u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka (Institut za društvena istraživanja) i UNICEF misije u BiH
Karakter projekta: Nacionalni (stručni) karakter
Pozicija u projektu: Draško Gajić - Rukovodilac
Link: https://zaposleni.unibl.org/projektiPregled.do

Nosilac projekta: EIDHR za Bosnu i Hercegovinu.
Implementator projekta: NVO „Svjetionik“
Partneri projekta: Udruženje stručnih radnika socijalne djelatnosti Republike Srpske
Saradnici u projektu: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Centar za socijalni rad Prijedor

Nosilac projekta: UNICEF
Karakter projekta: Nacionalni karakter
Pozicija u projektu: Draško Gajić - Sekretar

Nosilac projekta: UNICEF i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS
Karakter projekta: Nacionalni karakter 
Pozicija u projektu: Draško Gajić - Član tima za izradu Strategije

Nosilac projekta: Save The Children UK
Karakter projekta: Nacionalni karakter
Pozicija u projektu: Draško Gajić - Konsultant na projektu
Kratak opis projekta: Osiguravanje prava na kvalitetnu socijalnu zaštitu za kvalitetniji život ugroženih kategorija djece u BiH

Nosilac projekta: Italijanska organizacija Amici dei Bambini, Centar za socijalni rad Banjaluka i Dječiji dom „Rada Vranješević“
Karakter projekta: Nacionalni karakter 
Pozicija u projektu: Draško Gajić - Koordinator projektnih aktivnosti