Projekti fakulteta

Prvi sporazum koji je Fakultet političkih nauka potpisao bio je Memorandum o naučno-poslovnoj saradnji sa beogradskim Institutom za međunarodnu politiku i privredu 2013. godine. Sa francuskim Institutom za političke studije iz Tuluza sklopili smo sporazum o razmjeni studenata 2013. godine. Iste godine FPN je sklopio sporazum o saradnji sa Diplomatskom akademijom Ministarstva vanjaskih poslova Ruske Federacije. Naredne, 2014. godine potpisan je memorandum o nastavnoj, naučnoj i poslovnoj saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Zatim je uslijedio sporazum o saradnji sa Ruskim institutom za strateška istraživanja – RISI iz Moskve 2014. godine. Sporazumom o naučno-nastavnoj saradnji sa beogradskim Institutom za političke studije 2017. godine, stvoreni su uslovi za saizdavaštvo časopisa „Politeia“ na teritoriji Srbije.

Dekani Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci potpisali su 24. maja 2018. godine Memorandum o razumijevanju sa Evropskim regionalnim master programom za demokratiju i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA). Tako su obezbijeđeni preduslovi za unapređenje saradnje sa ovim master programom, kao i učešće dva fakulteta u aktivnostima koje organizuje Globalni kampus za ljudska prava.

Fakultet političkih nauka je zajedno sa Pravnim fakultetom uključen u saradnju sa Univerzitetom za političke nauke i pravo Istočne Kine iz Šangaja, na osnovu sporazuma koji su rektori naša dva univerziteta potpisali 17. septembra 2018. godine.

Takođe, u novembru iste godine uspostavljena je saradnja sa Bjelgorodskim državnim nacionalnim istraživačkim univerzitetom iz Rusije. Pored planova za saradnju u domenu naučno-istraživačkih projekata, organizacije i realizacije naučnih konferencija i seminara, sa ovim ruskim univerzitetom je uspostavljena saradnja u domenu razmjene studenata, tako da su dvije grupe njihovih studenata boravile na Fakultetu političkih nauka, učestvujući u nastavnom procesu i studentskom životu.

Međunarodna Saradnja