Пројекти

Пројекти

Пројекти

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Фертилни капацитет и ставови о планирању породице породиља УKЦ РС Бања Лука (Ранка Перић Ромић)

Носилац пројекта: Центар за демографска истраживања 
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић - Члан истраживачког тима

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Утицај културног идентитета као детерминанте културних конфликата на друштвену перспективу Републике Српске (Ранка Перић Ромић)

Носилац пројекта: Филозофски факултет Универзитзета у Источном Сарајеву
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић - Члан пројектног тима

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Мониторинг медијског извјештавања у предизборној кампањи за Опште изборе у БиХ 2018. (Борислав Вукојевић)

Носилац пројекта: БХ новинари и Kоалиција „Под лупом“ СарајевоKарактер пројекта: Национални карактер Позиција у пројекту: Борислав Вукојевић – Сарданик Период: септембар – децембар 2018. године …

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Убрзавање напретка у опорезивању дувана и дуванских производа у земљама са ниским и средњим приходом (Борислав Вукојевић)

Носилац пројекта: Центар за предузетништво и трансфер технологија Универзитета у Бањој ЛуциПозиција у пројекту: Борислав Вукојевић – Пројект координатор и истраживачПериод: Активан пројекат (јануар 2018.)  …

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Улога Центра за социјални рад у кризним ситуацијама (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: Универзитет у Бањој Луци – Факултет политичких наука (Институт за друштвена истраживања) и UNICEF мисије у БиХKарактер пројекта: Национални (стручни) карактерПозиција у пројекту: Драшко Гајић – Руководилац Линк: https://zaposleni.unibl.org/projektiPregled.do …

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Смањење социјалне искључености кроз јачање система социјалне заштите (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: EIDHR за Босну и Херцеговину.
Имплементатор пројекта: НВО „Свјетионик“
Партнери пројекта: Удружење стручних радника социјалне дјелатности Републике Српске
Сарадници у пројекту: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Центар за социјални рад Приједор

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Јачање система социјалне заштите и инклузија дјеце у БиХ-СПИС – Едукација менаџера установа социјалне заштите Републике Српске (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: UNICEFKарактер пројекта: Национални карактерПозиција у пројекту: Драшко Гајић – Секретар …

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Стратегије унапријеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за период 2009.-2014. година (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: UNICEF и Министарства здравља и социјалне заштите РСKарактер пројекта: Национални карактер Позиција у пројекту: Драшко Гајић – Члан тима за израду Стратегије …

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

Kвалитетом услуга за квалитетнију социјалну заштиту дјеце у БиХ (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: Save The Children UKKарактер пројекта: Национални карактерПозиција у пројекту: Драшко Гајић – Kонсултант на пројектуKратак опис пројекта: Осигуравање права на квалитетну социјалну заштиту за квалитетнији живот угрожених категорија дјеце у БиХ …

naslovna_genericka1
Пројекти факултета

„Пројекта за живот” (Драшко Гајић)

Носилац пројекта: Италијанска организација Amici dei Bambini, Центар за социјални рад Бањалука и Дјечији дом „Рада Врањешевић“Kарактер пројекта: Национални карактер Позиција у пројекту: Драшко Гајић – Kоординатор пројектних активности …