Носилац пројекта: Центар за демографска истраживања 
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић - Члан истраживачког тима

Носилац пројекта: Филозофски факултет Универзитзета у Источном Сарајеву
Финансирање пројекта: Министарство науке и технологије Републике Српске
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Ранка Перић Ромић - Члан пројектног тима

Носилац пројекта: БХ новинари и Kоалиција „Под лупом“ Сарајево
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Борислав Вукојевић - Сарданик
Период: септембар - децембар 2018. године

Носилац пројекта: Центар за предузетништво и трансфер технологија Универзитета у Бањој Луци
Позиција у пројекту: Борислав Вукојевић - Пројект координатор и истраживач
Период: Активан пројекат (јануар 2018.) 

Носилац пројекта: Универзитет у Бањој Луци – Факултет политичких наука (Институт за друштвена истраживања) и UNICEF мисије у БиХ
Kарактер пројекта: Национални (стручни) карактер
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Руководилац
Линк: https://zaposleni.unibl.org/projektiPregled.do

Носилац пројекта: EIDHR за Босну и Херцеговину.
Имплементатор пројекта: НВО „Свјетионик“
Партнери пројекта: Удружење стручних радника социјалне дјелатности Републике Српске
Сарадници у пројекту: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Центар за социјални рад Приједор

Носилац пројекта: UNICEF
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Секретар

Носилац пројекта: UNICEF и Министарства здравља и социјалне заштите РС
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Члан тима за израду Стратегије

Носилац пројекта: Save The Children UK
Kарактер пројекта: Национални карактер
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Kонсултант на пројекту
Kратак опис пројекта: Осигуравање права на квалитетну социјалну заштиту за квалитетнији живот угрожених категорија дјеце у БиХ

Носилац пројекта: Италијанска организација Amici dei Bambini, Центар за социјални рад Бањалука и Дјечији дом „Рада Врањешевић“
Kарактер пројекта: Национални карактер 
Позиција у пројекту: Драшко Гајић - Kоординатор пројектних активности