Материјали за пријемни испит

Материјали за пријемни испит

Материјали за припрему пријемног испита за Први циклус студија

 

Конкурс за упис нове генерације студената на Универзитету у Бањој Луци биће објављен 7. јуна 2023. године на интернетској страници Универзитета и у дневним новинама.

Пријемни испит се састоји од три дијела:

  1. Општи успјех из средње школе (максимално 50 бодова)
  2. Општи тест (максимално 40 бодова)
  3. Тест склоности (максимално 10 бодова).

Најважније информације о студијским програмима, литератури и тестовима из претходних година се налазе на овој адреси. Скрећемо пажњу на то да Информатор за Академску 2023/24. годину још није изашао, али се претходни може користити за опште информације.

Припремна настава је снимљена, те је заједничка за све студијске програме (Новинарство и комуникологија, Политичке науке, Примијењена социологија и Социјални рад). Једина компонента која се разликује на пријемном испиту су тестови склоности.

Припремна настава из Социологије (Први дио)

Припремна настава из Социологије (Други дио)

Припремна настава из Историје (Први дио)

Припремна настава из Историје (Други дио)

Припремна настава из Српског језика и књижевности

Додатни материјали припремне наставе се налазе на овој адреси.

Уколико желите да вјежбате опште тестове са претходних година, можете им приступити у гугл формама путем сљедећих линкова: Први дио, Други дио.

Материјали за припрему пријемног испита за Други циклус студија

На основу члана 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), члана 86. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Сената Универзитета број: 01-С-187-XLVII/18 од 31.05.2018. године, а сходно Одлуци Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2018/2019. години („ Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18) и Одлуци Сената Универзитета број: 01-С-176-XLVII/18 од 31.05.2018. године о броју самофинансирајућих студената, ванредних студената и студената страних држављана који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на Универзитету у Источном Сарајеву, расписује се

КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на јавним високошколским установама.

У прилогу се налазе линкови према материјалима за потребе припреме пријемног испита за сва усмјерења на Факултету политичких наука, у којима се налазе спискови тема и одабрани дијелови књига неопходних за припрему и полагање пријемног испита.

Материјали за припрему и полагање пријемног испита:

1. Политиколошке студије

2. Међународне студије

3. Новинарске студије

4. Комуниколошке студије

5. Студије социологије

6. Студије социјалног рада (Медијација у социјалном раду)

7. Студије социјалног рада (Менаџмент у социјалном сектору)

8. Студије социјалног рада (Социјална политика)

9. Мастер јавна управа и јавне политике

10. Студије социјалног рада (Савремени социјални рад са дјецом и породицом)