Поводом обиљежавања Недјеље медијске и информационе писмености, на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци одржаће се дебата „Медијско-информациона писменост и интеркултурални дијалог“ 24. октобра 2019. године у 10.00 часова у свечаној сали 201.

Циљ дебате је да упозна студенте са кључним компетенцијама за цјеложивотно учење, основним вјештинама медијске и информационе писмености уз помоћ којих могу да се информишу, ангажују и учествују. Аспект интеркултуралног дијалога скренуће им пажњу на говор мржње, искључивање, дезинформације и указати на значај промовисања интеркултуралног дијалога кроз слободне, независне и плуралистичке медије који могу да повећају свијест о различитостима и обогате нашу представу о свијету око нас и на тај начин побољшају наше разумијевање других, као и нас самих.

У дебати учествују:

Валентина Леканић, уредница Редакције образовног програма јавног сервиса Радио-телевизије Републике Српске

Сања Докић Мрша, стручна савјетница за програмски садржај и регулативу у емитовању у Регулаторној агенцији за комуникације Босне и Херцеговине

Драгана Трнинић, доценткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци и одговорна настаница на предму Медијска писменост

fpn poster mil horizontal8

Panel discussion entitled 'Media and information literacy and intercultural dialogue'

On the occasion of marking the Media and Information Literacy Week at the Faculty of Political Sciences of the University of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), a panel discussion entitled 'Media and information literacy and intercultural dialogue' is organised on 24 October 2019 at 10 AM (venue: Conference hall 201).

The panel discussion aims at introducing students with key competences necessary for life-long learning and with basic skills of media and information literacy that can help them keep being informed on, engaged with, and involved in social life. With regard to this, the aspect of intercultural dialogue is going to draw their attention to hate speech and avoiding disinformation, and to point to the significance of promoting intercultural dialogue through free, independent, and plural media that can increase our awareness of social diversity and broaden our views on the world around us, thus enabling us to better understand both others and ourselves.

Participants of the panel:

Ms Valentina Lekanic, Editor of Education Programme of the Public Broadcast System of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

Ms Sanja Dokic Mrsa, Senior Associate for Programme Contents and Broadcasting Regulations at the Communications Regulatory Agency (CRA) of Bosnia and Herzegovina

Ms Dragana Trninic, PhD, Associate Professor, Faculty of Political Sciences of the University of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), teaching subject of Media Literacy