Oglasna tabla: [1. ciklus] Sociologija

Naslov oglasa Datum objave
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Dragane Despić 18. septembar 2020.
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 03. jul 2020.
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 01. jul 2020.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada, DARKA ŠARENCA 17. jun 2020.
Socijalna demografija (rezultati kolokvija održanog 02.06.2020. godine) 04. jun 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada SVJETLANA RADULOVIĆ 03. mart 2020.
Obavještenje za studente/kinje 17. februar 2020.
OBAVJEŠTENjE - Izborni predmeti ljetni semestar školske 2019/20. godine 11. februar 2020.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodologije društvenih nauka 20. januar 2020.
Uvod u političke nauke, rezultati kolokvijuma 20. januar 2020.
REZULTATI PREDISPITNIH OBAVEZA - Sociologija prava 16. januar 2020.
REZULTATI PREDISPITNIH OBAVEZA - Socijalna ekologija 16. januar 2020.
UVOD U SOCIOLOGIJU: Rezultati II kolokvijuma 13. januar 2020.
KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE: Rezultati II kolokvijuma 30. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice 25. decembar 2019.
Obavještenje o održavanju drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 24. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada DUŠKA MARKOVIĆA 24. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Sociologija religije 23. decembar 2019.
OPŠTA SOCIOLOGIJA II: Rezultati II kolokvijuma 23. decembar 2019.
OPŠTA SOCIOLOGIJA I: Rezultati II kolokvijuma 23. decembar 2019.