Oglasna tabla: [1. ciklus] Sociologija

Naslov oglasa Datum objave
Socijalna demografija (rezultati kolokvija održanog 02.06.2020. godine) 04. jun 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada SVJETLANA RADULOVIĆ 03. mart 2020.
Obavještenje za studente/kinje 17. februar 2020.
OBAVJEŠTENjE - Izborni predmeti ljetni semestar školske 2019/20. godine 11. februar 2020.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Metodologije društvenih nauka 20. januar 2020.
Uvod u političke nauke, rezultati kolokvijuma 20. januar 2020.
REZULTATI PREDISPITNIH OBAVEZA - Sociologija prava 16. januar 2020.
REZULTATI PREDISPITNIH OBAVEZA - Socijalna ekologija 16. januar 2020.
UVOD U SOCIOLOGIJU: Rezultati II kolokvijuma 13. januar 2020.
KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE: Rezultati II kolokvijuma 30. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice 25. decembar 2019.
Obavještenje o održavanju drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 24. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada DUŠKA MARKOVIĆA 24. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Sociologija religije 23. decembar 2019.
OPŠTA SOCIOLOGIJA II: Rezultati II kolokvijuma 23. decembar 2019.
OPŠTA SOCIOLOGIJA I: Rezultati II kolokvijuma 23. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Svjetske religije 17. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice predavanja i vježbi 10. decembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Metodologije društvenih nauka 03. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, satnica održavanja kolokvijuma 26. novembar 2019.