Oglasna tabla: [1. ciklus] Sociologija

Naslov oglasa Datum objave
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Nataše Vujović 04. decembar 2020.
Centralna izborna komisija Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje studentske izbore 01. decembar 2020.
PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 30. novembar 2020.
OTKAZIVANjE PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 24. novembar 2020.
Dopuna ECTS bodova 13. novembar 2020.
OBAVJEŠTENjE - NASTAVA NA PREDMETIMA KOD Prof. dr RANKE PERIĆ ROMIĆ 12. novembar 2020.
Obavještenje za studente druge godine 06. novembar 2020.
IZBORNI PREDMETI U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020-2021 GODINE 04. novembar 2020.
OBAVJEŠTENjE - NASTAVA NA PREDMETIMA KOD Prof. dr RANKE PERIĆ ROMIĆ 03. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Anđele Vasiljević 29. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Jovane Bajić 29. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Ljubomira Tešanovića 23. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Ljube Mitrovića 22. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Aleksandra Loze 22. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Suzane Perać 20. oktobar 2020.
Nastava iz predmeta Uvod političke nauke 19. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Tamare Knežević 13. oktobar 2020.
OBAVJEŠTENjE O OTKAZIVANjU NASTAVE I VJEŽBI KOD PROF. DR VLADE SIMOVIĆA 12. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu završnog rada Slobodana Marića 08. oktobar 2020.
Obavještenje - izborni predmeti za prvu godinu studija 05. oktobar 2020.