Oglasna tabla: [1. ciklus] Politikologija

Naslov oglasa Datum objave
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice predavanja i vježbi 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Uporedni politički sistemi 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Politički sistem i institucije EU 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Politički sistem u BiH i RS 10. decembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Metodologije društvenih nauka 03. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, satnica održavanja kolokvijuma 26. novembar 2019.
UVOD U SOCIOLOGIJU: REZULTATI I KOLOKVIJUMA KOREKCIJA 26. novembar 2019.
Raspored odbrane seminarskih radova iz Uporednih političkih sistema 25. novembar 2019.
UVOD U SOCIOLOGIJU: REZULTATI I KOLOKVIJUMA 25. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema od 19.11.2019. 20. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz prdmeta: Uvod u socijalnu politiku 18. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Politički sistem i institucije EU 14. novembar 2019.
Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 1 12. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Politički sistem u BiH i RS 12. novembar 2019.
Prvi kolokvijum iz predmeta Uporedni politički sistemi 11. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Politikologija religije 06. novembar 2019.
Prvi kolokvijum iz predmeta Politički sistem i institucije EU 04. novembar 2019.
Prvi kolokvijum iz predmeta Politički sistem u BiH i RS 04. novembar 2019.
OBAVJEŠTENjE 29. oktobar 2019.
DOPUNA ECTS BODOVA 21. oktobar 2019.