Oglasna tabla: [1. ciklus] Politikologija

Naslov oglasa Datum objave
OBAVJEŠTENjE O DODATNOM TERMINU U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU 08. oktobar 2019.
Obavještenje – izborni predmeti 01. oktobar 2019.
Izbori i izborni sistemi, satnica održavanja kolokvijuma 12. jun 2019.
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Islamska politička misao 11. jun 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnove ekonomije sa predispitnim bodovima 10. jun 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova Evropske unije sa predispitnim bodovima 10. jun 2019.
OSNOVE PRAVA - drugi kolokvijum 04. jun 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Islamska politička misao 28. maj 2019.
Engleski jezik 2 - Obavještenje 28. maj 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Osnove Evropske unije 27. maj 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Osnove ekonomije 27. maj 2019.
Studentske ankete 23. maj 2019.
Obavještenje o nadoknadi časova iz Osnova EU za 03.05.2019. (neradni dan) 21. maj 2019.
Obavještenje o nadoknadi vježbi iz Osnova ekonomije za 03.05.2019. 17. maj 2019.
Političke partije i organizacije, satnica kolokvijuma 08. maj 2019.
Uvod u komunikologiju i informisanje: rezultati prvog kolokvija 25. april 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova Evropske unije 22. april 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Osnova ekonomije 22. april 2019.
Političke partije i organizacije, pomjeranje satnice predavanja 19. april 2019.
Izbori i izborni sistemi, rezultati prvog kolokvijuma 19. april 2019.