Pretraga

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Akademski koordinator za razmjenu studenata i akademskog osoblja; član tima za Erasmus+ projekte
Koordinator za međunarodnu saradnju i član tima za Erasmus+ projekte