Сви наставници и сарадници ангажовани на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци дијеле су у три категорије:

 

1. Наставници и сарадници који су у сталном радном односу на Факултету политичких наука

2. Наставници и сарадници који су запослени на другим факултетима Универзитета у Бањој Луци

3. Гостујући наставници који су ангажовани на основу уговора