На Факултету политичких наука презентован је идејни пројекат будуће зграде која ће се налазити у склопу кампуса. Зграда ће имати све потребне капацитете за извођење наставе према прописаним стандардима. Рок за завршетак радова је септембар 2012. године.

 

Phoca Thumb M Fpn3  

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

 

Љетни семестар академске 2010/2011 године почиње у понедељак 28. фебруара 2011. године и траје до 10. јуна 2011. године. Молимо све студенте Факултета политичких наука да заврше своје обавезе око уписа љетног семестра.

 

Са љетним семестром ступа на снагу Одлука о праћењу и вредновању рада студената у академској 2010/2011 години, усвојена на Наставно-научном вијећу Факултета политичких наука. 


Нeke одредбе наведене Одлуке:

 

- У току семестра раде се двије писмене провјере знања, а студенти су положили када остваре 51% од укупне бодове вриједности тестова

- Вриједност колоквијума износи максимално 2x20 поена; есеји или семинарски радови 5 поена; присуство настави 5 поена; завршни испит 50 поена

- Завршни испит организује се усмено и испиту могу приступити студенти који су положили оба колоквијума

- Студенти који нису положили један или оба колоквијума, или су им предиспитне обавезе поништене, полажу писмени поправни тест

- Предметни наставник на усменом испиту има право да провјерава знање из цијелог градива

 

ФПН

 

 


 

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Постављен је нови распоред наставе за љетни семестар акадамске 2010/2011. године на сљедећим линковима:

 

 

ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА СЕ ИЗВОДИ НАСТАВА

 

Напомена: Студенти прве године Студијског програма социјалног рада у љетном семестру имају додатни изборни предмет, одлучују се између:

 

1. Савремена историја (проф. др Ђ.Микић / мр Ж. Вујадиновић)

2. Основе економије (проф. др Ђ. Слијепчевић / асс М. Ђурић)

Обавјештење за студенте Факултета политичких наука

 

На основу Одлуке Сената Универзитета број 05-276-XLIII-16/11, студентима Факултета политичких наука који нису положили све испите из претходне године студија, дозвољава се полагање испита из наредне године студија, ако су испунили обавезе прописане Правилима студирања на I и II циклусу Универзитета у Бањој Луци.

 

ФПН

 

Banjalukasocijalna_zastitaM

   Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ранко Шкрбић потписао је данас споразум о сарадњи са деканом Факултета политичких наука, Универзитета у Бањалуци Ненадом Кецмановићем. 


   Споразум је потписан у циљу остваривања заједничког дјеловања на унапређењу система социјалне, породичне и дјечије заштите, као и на обезбјеђењу различитих облика научне и стручне сарадње у области социјалног рада.

"Споразум је потписан на захтјев Министарства збор потребе додатне едукације стручњака из ове области. Обратили смо се Факултету политичких наука, на коме постоји и смјер социјалне заштите, да нам помогне у континуираној едукацији стручњака у области социјалне, породичне и дјечије заштите. Министарство би, у оквиру споразума, факултету обезбиједило капацитете и мјеста гдје ће се та едукације одвијати. Овим споразумом отвара се простор и за сарадњу на другим заједничким пројектима попут постдипломских, магистарских и докторских студија", рекао је министар Ранко Шкрбић


   Проф. др Ненад Кецмановић је истакао да би се заједнички пројекти могли односити и на сертификацију социјалних радника који раде у центрима за социјални рад широм Републике Српске.

"Факултет политичких наука би помогао Министарству и центрима за социјални рад да запослени кадрови редовно прате и буду укључени у резултате научно-истраживачког рада којим се овај факултет бави. Суштина сарадње Министарства и овог факултета омогућавање континуиране практичне наставе студентима Факултета политичких наука у центрима за социјални рад и стално образовање запослених у сектору социјалне заштите", рекао је професор Кецмановић.

Поштоване колегинице и колеге,

 

На захтјев студената Факултета политичких наука, извршена је трансформација постојећих трогодишњих студијских програма, те је систем студирања на ФПНу враћен на осмосеместрални, тј. четверогодишњи модел. Студенти постојеће три генерације, уписани од академске 2007/08 године, имају слободу да бирају да ли ће завршити студиј према трогодишњем плану, или ће се одлучити да наставе студирање и на четвртој години.

 

Они студенти који одлуче да остану на трогодишњем програму, по завршетку шестог семестра, стичу сљедећа звања:

 

Студијски програм социологије - Дипломирани социолог - 180 ECTS

Студијски програм новинарства - Дипломирани новинар - 180 ECTS

Студијски програм за политичке науке - Дипломирани политиколог - 180 ECTS

Студијски програм социјалног рада - Дипломирани социјални радник - 180 ECTS

 

Студенти ове три генерације, који се одлуче да наставе студирање према четверогодишњем плану, по завршетку осмог семестра, стичу сљедећа звања:

 

Студијски програм социологије - Професор социологије - 240 ECTS

Студијски програм новинарства - Дипломирани новинар - 240 ECTS

Студијски програм за политичке науке - Дипломирани политиколог - 240 ECTS

Студијски програм социјалног рада - Дипломирани социјални радник - 240 ECTS

 


Сви студенти постојеће три генерације на четири студијска програма Факултета политичких наука, који се одлуче да наставе студирање по новом четверогодишњем моделу, дужни су да потпишу анекс уговора, којима потврђују да својевољно настављају студирање према новом моделу.

 

Нова генерација студената, уписана у академску 2010/2011. годину, почињу студирање према лиценцираном четверогодишњем програму, те се горе наведено не односи на њих.

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Са почетком нове академске 2010/2011 године, Факултет политичких наука покренуо је нови интернет портал с циљем побољшавања комуникације како са постојећим тако и са будућим колегама. Студенти Факултета политичких наука моћи ће приступити садржајима неопходним за процес наставе, као и огласима путем којих ће се редовно ажурирати све битне вијести са студијских програма ФПНа. 


Портал се тренутно још допуњава, финална верзија се очекује крајем октобра 2010. године.

 

Приједлоге и сугестије, којима бисте помогли да портал буде још функционалнији, шаљите на факултетску е-адресу:  info@fpnbl.org

 


facebook_32x32 Фејсбук група Факултета политичких наука

 

Заједно са покретањем новог портала Факултета, креирана је и Фејсбук група која има за циљ да окупи наше студенте, а гдје би се развијала слободна дискусија о свим аспектима студирања на Факултету политичких наука у Бањој Луци. Да бисмо остварили овај циљ, а тиме и квалитетније унаприједили непосредну комуникацију између студената и ФПНа, замолили бисмо све наше студенте да приступе групи, те да се активно укључе са сугестијама, примједбама, питањима, итд.

 

Линк према ФПН групи на Фејсбуку можете да нађете на почетној страни портала Факултета, али и кликом на иконицу facebook_32x32