Politikologija

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. P-12 Osnove psihologije Vladimir Turjačanin  

jm6ewrp

 
2. P-9 Osnove ekonomije Stevo Pucar Manja Đurić Džakić

usmfimw

3. P-8 Uvod u komunikologiju i informisanje Dragana Trninić Borislav Vukojević

mervrwm

4. P-10 Savremena istorija Boško Branković Stojanka Lužija

gya4evc

5. P-11 Osnove prava Matej Savić  

dqcjfhp

6. P-13 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

6s2qj5q

7. P-15 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

wrxmbku

8. P-14 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

oshojia

9. P-57 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

bdwfl55

Semestar 4.

1. P-25 Javna uprava Nevenko Vranješ  

dkdigib

2. P-24 Istorija političkih teorija 2 Aleksandar Savanović  

kbowwg6

3. P-26 Politička antropologija Nikola Poplašen Oleg Soldat

tt6sk5j

4. P-31 Demokratija i ljudska prava Pejo Đurašinović  

dhlnkxw

5. P-27 Engleski jezik 4 Branko Crnogorac  

y7qil7u

6. P-28 Njemački jezik 4 Andrea Medić  

57z4typ

7. P-29 Italijanski jezik 4 Nataša Vučenović  

4wtz5cx

8. P-30 Politička etika Saša Laketa Milijana Sladojević Maleš

6rfstlg

9. P-59 Francuski jezik 4 Milica Mijatović  

4ppofvb

Semestar 6.

1. P-38 Geopolitika Srđa Trifković Željko Budimir

2ympjdg

2. P-39 Osnove EU Manja Đurić Džakić  

43mmqyh

3. P-40 Političke partije i organizacije Vlade Simović  

xz5acpm

4. P-41 Politička kultura Đorđe Vuković  

7qyciya

5. P-42 Politički marketing Siniša Atlagić  

op2uo3d

6. P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost Miloš Šolaja Željko Budimir

3kv5udn

Semestar 8.

 1. P-44 Savremena država Aleksandar Savanović  

nn55gp7

2. P-53 Politički konflikti Đorđe Vuković  

cmd5uo4

3. P-52 Političko komuniciranje Siniša Atlagić  

x6hx4fx

4. P-51 Izbori i izborni sistemi Zdravko Zlokapa Vlade Simović

57jvbet

5. P-54 Ruska politička misao Branimir Kuljanin Obrad Cvijetić

qcrinhy

6. P-55 Islamska politička misao Duško Trninić  

gllxbwz

 Novinarstvo i komunikologija

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. N-10 Osnove prava Matej Savić  

6elpnai

2. N-11 Savremena istorija Boško Branković Stojanka Lužija

ir75yxl

3. N-12 Osnove psihologije Svetlana Borojević Sonja Stančić

hu475nq

4. N-8 Uvod u komunikologiju i informisanje Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević

wo3i44e

5. N-9 Osnove ekonomije Stevo Pucar Manja Đurić Džakić

b2u26eq

6. N-15 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

biofcfl

7. N-14-1 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

6bwjjrl

8. N-13 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

xukdtth

9. N-14 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

gyhlwnf

Semestar 4.

1. N-25 Sistemi informisanja Tatjana Duronjić Anđela Kuprešanin Vukelić

f2wf373

2. N-26 Metodologija društvenih nauka Dalibor Savić  

hg3l2e4

3. N-27 Medijske regulative Tatjana Duronjić Borislav Vukojević

kqktpmy

4. N-28 Srpski jezik 2 Biljana Panić-Babić Vera Čolaković

7f4gijp

5. N-32 Italijanski jezik 4 Nataša Vučenović  

onwe6lr

6. N-29 Javna uprava Nevenko Vranješ  

p4n4b2y

7. N-30 Engleski jezik 4 Andrea Medić  

h7cgroc

8. N-31 Njemački jezik 4 Andrea Medić  

wyvjjug

9. N-58 Francuski jezik 4 Milica Mijatović  

l2rhg57

Semestar 6.

1. N-42 Novinarstvo u audio-vizuelnim medijima Vesna Đurić Saša Karakaš

kcb7xli

2. N-40 Radio novinarstvo Anđela Kuprešanin Vukelić  

ia2bxpe

3. N-41 Istorija srpske kulture Slavica Vasiljević Ilić Danijel Dojčinović

cmpeg2l

4. N-39 Javno mnjenje Nikola Poplašen Borislav Vukojević

6jwv5lz

5. N-43 Literarno novinarstvo Tatjana Duronjić Borislav Vukojević

4kfoku7

6. N-44 Politički marketing Siniša Atlagić  

5ieboat

Semestar 8.

 1. N-53 Novinarska etika Goran Stojanović Miroslav Galić

cbffxs3

2. N-61 Upravljanje i uređivanje u medijima Dragana Trninić  

ektt6eg

3. N-54 Odnosi s javnošću Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević

ffsbw7h

4. N-52 Izbori i izborni sistemi Zdravko Zlokapa Vlade Simović

rawifip

5. N-55 Istraživačko novinarstvo 2 Vesna Đurić  

bxs4byj

6. N-56 Politički sistem BiH i RS  Zdravko Zlokapa Manja Đurić Džakić

tjl3uqr

 Sociologija

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. S-11 Osnove prava Matej Savić  

xbltlxl

2. S-8 Uvod u komunikologiju i informisanje Dragana Trninić Borislav Vukojević

za4qz5s

3. S-12 Osnove psihologije Srđan Dušanić  

vaqcsry

4. S-9 Osnove ekonomije Stevo Pucar Manja Đurić Džakić

gw6mvyu

5. S-10 Savremena istorija Željko Savanović Sandra Lukić

rles6we

6. S-15 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

svykqmp

7. S-13 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

2kfnf5i

8. S-14 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

rpebihx

9. S-64 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

unzcsxt

Semestar 4.

1. S-24 Sociologija rada Braco Kovačević  

huwkbgv

2. S-26 Sociologija morala Ranka Perić-Romić  

omh4vh5

3. S-27 Socijalna antropologija Nemanja Đukić  

rz3r3aj

4. S-25 Urbana sociologija Ranka Perić-Romić Dušanka Slijepčević

ts7guhb

5. S-23 Sociologija društvenih konflikata Pejo Đurašinović Dušanka Slijepčević

tw2zcbq

6. S-30 Sociologija sporta Duško Vejnović Dalibor Savić

pdu6myc

7. S-28 Sociologija masovnih komunikacija Dragana Vilić  

plwobzg

Semestar 6.

1. S-40 Sociologija porodice Pejo Đurašinović Dušanka Slijepčević

p6fghh2

2. S-41 Socijalna demografija Draško Marinković Aleksandar Majić

iwj6vnc

3. S-39 Socijalna patologija Braco Kovačević  

zhm4usa

4. S-38 Savremene sociološke teorije Ivan Šijaković Dušanka Slijepčević

wbrobz3

5. S-42 Metodologija nauke Lazo Ristić  

yc4cvdl

6. S-43 Sociologija nauke Nemanja Đukić  

ryfnku2

Semestar 8.

1. S-53 Sociološki praktikum Lazo Ristić  

ywpn6d7

2. S-57 Statistika u sociološkim istraživanjima Aleksandar Janković  

i2yicux

3. S-51 Statistika u sociološkim istraživanjima Aleksandar Janković   k3bv3uc
4. S-59 Kultura religija Duško Trninić  

4k7si2f

5. S-60 Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem Ranka Perić-Romić  

3rob7dp

6. S-58 Pedagogija sa didaktikom Nebojša Macanović  

v2yq6rg

7. S-52 Sociologija menadžmenta Aleksandar Janković  

y3yyoqz

8. S-62 Sociologija umjetnosti Ivan Šijaković  

emg3vjn

9. S-56 Sociologija marginalnih grupa Dragana Vilić  

xxwyyxo

Socijalni rad

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
 1. SR1-11 Socijalna politika Mira Ćuk Draško Gajić

4lm6x2c

2. SR1-12 Uvod u teorije socijalnog rada Jagoda Petrović Olivera Grbić

rbgxlod

3. SR1-13 Socijalni rad s pojedincem Dragana Šćepović  

shohxec

4. SR1-14 Razvojna psihologija Aleksandra Hadžić Dejan Kantar

jiqg3og

5. SR1-15 Osnove prava Matej Savić  

ovntq7k

6. SR1-16 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

cbu7eac

7. SR1-17 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

yz5agh3

8. SR1-18 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

ddbfcyw

9. SR1-19 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

4nsbqd7

Semestar 4.

1. SR1-27 Socijalni rad sa grupom Andrea Puhalić Olivera Grbić

mf63fxd

2. SR1-28 Etička kompetencija u socijalnom radu Andrea Puhalić Draško Gajić

jrjljoh

3. SR1-29 Menadžment u socijalnom sektoru Mira Ćuk Olivera Grbić

qchypbl

4. SR1-30 Socijalni rad sa djecom i porodicom Dragana Šćepović Andrea Rakanović Radonjić

njemdph

5. SR1-31 Praksa socijalnog rada 1   Andrea Rakanović Radonjić

pkq3jar

6. SR1-34 Uvod u savjetovanje Dragana Šćepović  

j5rkffz

7. SR1-32 Socijalni rad i nasilje u porodici Andrea Puhalić Andrea Rakanović Radonjić

ossqzht

8. SR1-33 Ljudska prava i socijalni rad Mira Ćuk Draško Gajić

ktcf3f7

9. SR1-35 Civilni sektor i socijalna zaštita Ljubo Lepir Draško Gajić

bbmoo6m

Semestar 6.

1. SR1-44 Siromaštvo i socijalna uključenost Ljubo Lepir Draško Gajić

ladfgwh

2. SR1-45 Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom Mira Ćuk Andrea Rakanović Radonjić

36vxs2u

3. SR1-46 Upravni postupak i upravni spor Mirjana Rađenović  

jedov5o

4. SR1-47 Metodologija društvenih istraživanja Dalibor Savić Olivera Grbić

ldqnpx5

5. SR1-48 Praksa socijalnog rada 2   Andrea Rakanović Radonjić

r5vvmcp

6. SR1-49 Radno pravo Željko Mirjanić Sanda Gvero

qwnkugo

7. SR1-50 Socijalna patologija Braco Kovačević  

mlrvjtq

Semestar 8.

1. SR-60 Supervizija u socijalnom radu Andrea Puhalić  

apaldpb

2. SR-61 Socijalni razvoj i planiranje Ljubo Lepir Draško Gajić

x3w6y2c

3. SR-53 Uporedni sistemi socijalne politike Ljubo Lepir Draško Gajić

s3pdkzr

 Komunikološke studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MK-6 Metodologija naučnog rada Lazo Ristić  

b6njzim

2. MK-7 Komuniciranje sa javnostima Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević

avosvco

Novinarske studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MN-7 Mediji i globalizacija Duško Trninić  

m2kpd5n

2. MN-6 Metodologija naučnog rada Lazo Ristić  

r4qib6d

Javna uprava i javne politike - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MJU-6 Finansiranje javne uprave Milenko Krajišnik  

axp7jgo

2. MJU-7 Javne politike i analiza javnih politika Zdravko Zlokapa  

46s4dd6

Politikološke studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MP-6 Politike svakodnevnog života Đorđe Vuković  

2x4bgez

2. MP-7 Politički odnosi u BiH Nenad Kecmanović Vlade Simović  

rgw74kp

Međunarodne studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MM-7 Diplomatsko i konzularno pravo Matej Savić  

3gnqyws

2. MM-6 Međunarodne organizacije Miloš Šolaja Željko Budimir

zn75lmq

Medijacija u socijalnom radu - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MSRM-8 Nenasilna komunikacija u grupi Andrea Puhalić   sh3mtvi

Socijalni rad - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MSC-9 Demografija sa društvenim statistikama Draško Marinković Aleksandar Majić

y565olw

Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MSR-8 Profesionalno sagorjevanje pomagača Andrea Puhalić   vo6ckms

Sociologija - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MS-10 Tradicionalno i moderno u kulturi Ranka Perić-Romić  

kfnkthd

2. MS-9 Istraživački projekat Lazo Ristić  

2w3ghar

3. MS-11 Sociologija masovne kulture Duško Trninić  

6xj3dqy