Politikologija

Semestar 1.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. P-1 Uvod u političke nauke Vlade Simović   tlp5mdy
2. P-4 Uvod u socijalnu politiku Mira Ćuk Draško Gajić f7b74qq
3. P-3 Uvod u sociologiju Aleksandar Janković   rtmcbjh
4. P-2 Uvod u filozofiju Zoran Arsović Obrad Cvijetić kv2udja
5. P-5 Engleski jezik 1 Branko Crnogorac   n7n5f3b
6. P-56 Francuski jezik 1 Milica Mijatović   xar44sp
7. P-6 Njemački jezik 1 Andrea Medić   e4tpucu
8. P-7 Italijanski jezik 1 Anja Pravuljac   co36e6i

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. P-12 Osnove psihologije Vladimir Turjačanin  

jm6ewrp

 
2. P-9 Osnove ekonomije Stevo Pucar Manja Đurić Džakić

usmfimw

3. P-8 Uvod u komunikologiju i informisanje Dragana Trninić Borislav Vukojević

mervrwm

4. P-10 Savremena istorija Boško Branković Stojanka Lužija

gya4evc

5. P-11 Osnove prava Matej Savić  

dqcjfhp

6. P-13 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

6s2qj5q

7. P-15 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

wrxmbku

8. P-14 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

oshojia

9. P-57 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

bdwfl55

Semestar 3.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. P-17 Uporedni politički sistemi Zdravko Zlokapa Manja Đurić Džakić kyiqcx7
2. P-16 Metodologija društvenih nauka Dalibor Savić   gfack3o
3. P-18 Istorija političkih teorija 1 Aleksandar Savanović   gxksuh3
4. P-61 Osnove međunarodnog prava Matej Savić   ad65sw5
5. P-19 Engleski jezik 3 Branko Crnogorac   yjhylc6
6. P-20 Njemački jezik 3 Andrea Medić   4tl2dkb
7. P-21 Italijanski jezik 3

Dejan Malčić
Nataša Vučenović

   

3vdvxf7

8. P-22 Civilizacija i kultura Đorđe Vuković   6axflqs
9. P-23 Psihologija političkog ponašanja Vladimir Turjačanin   44pho35
10. P-58 Francuski jezik 3 Milica Mijatović   35pmnu7

Semestar 4.

1. P-25 Javna uprava Nevenko Vranješ  

dkdigib

2. P-24 Istorija političkih teorija 2 Aleksandar Savanović  

kbowwg6

3. P-26 Politička antropologija Nikola Poplašen Oleg Soldat

tt6sk5j

4. P-31 Demokratija i ljudska prava Pejo Đurašinović  

dhlnkxw

5. P-27 Engleski jezik 4 Branko Crnogorac  

y7qil7u

6. P-28 Njemački jezik 4 Andrea Medić  

57z4typ

7. P-29 Italijanski jezik 4 Nataša Vučenović  

4wtz5cx

8. P-30 Politička etika Saša Laketa Milijana Sladojević Maleš

6rfstlg

9. P-59 Francuski jezik 4 Milica Mijatović  

4ppofvb

Semestar 5.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. P-35 Uvod u studije globalizacije Nemanja Đukić   r43lhdg
2. P-33 Međunarodni odnosi Miloš Šolaja Željko Budimir zfes3nr
3. P-34 Politički sistem u BiH i RS Zdravko Zlokapa Manja Đurić Džakić wucth2x
4. P-32 Savremene političke teorije Aleksandar Savanović   vw5dv42
5. P-37 Politički sistem neevropskih zemalja Srđa Trifković Željko Budimir hktooao
6. P-60 Srpska politička misao Đorđe Vuković   dzxhl7m
7. P-63 Međunarodno političko komuniciranje Siniša Atlagić   gihryrx

Semestar 6.

1. P-38 Geopolitika Srđa Trifković Željko Budimir

2ympjdg

2. P-39 Osnove EU Manja Đurić Džakić  

43mmqyh

3. P-40 Političke partije i organizacije Vlade Simović  

xz5acpm

4. P-41 Politička kultura Đorđe Vuković  

7qyciya

5. P-42 Politički marketing Siniša Atlagić  

op2uo3d

6. P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost Miloš Šolaja Željko Budimir

3kv5udn

Semestar 7.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. P-50 Teorije spoljne politike Miloš Šolaja   rgjtcmw
2. P-47 Lokalna samouprava Nevenko Vranješ   mtxsigx
3. P-46 Politički sistem i institucije EU Manja Đurić Džakić   v53qjms
4. P-45 Političko javno mnjenje Đorđe Vuković Borislav Vukojević myzyibq
5. P-48 Mediji i politika Siniša Atlagić   4p3242v
6. P-49 Politikologija religije Duško Trninić   jvuedxe

Semestar 8.

 1. P-44 Savremena država Aleksandar Savanović  

nn55gp7

2. P-53 Politički konflikti Đorđe Vuković  

cmd5uo4

3. P-52 Političko komuniciranje Siniša Atlagić  

x6hx4fx

4. P-51 Izbori i izborni sistemi Zdravko Zlokapa Vlade Simović

57jvbet

5. P-54 Ruska politička misao Branimir Kuljanin Obrad Cvijetić

qcrinhy

6. P-55 Islamska politička misao Duško Trninić  

gllxbwz

 Novinarstvo i komunikologija

Semestar 1.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. N-59 Uvod u novinarstvo Tatjana Duronjić Borislav Vukojević 6efygqj
2. N-1 Uvod u političke nauke Vlade Simović   hl625ci
3. N-3 Uvod u sociologiju Nemanja Đukić   5hc4wst
4. N-2 Uvod u filozofiju Zoran Arsović Obrad Cvijetić 2ibfb7s
5. N-5 Engleski jezik 1 Branko Crnogorac   eduanob
6. N-6-1 Francuski jezik 1 Milica Mijatović   cvjbynu
7. N-6 Njemački jezik 1 Andrea Medić   vts2pks
8. N-7 Italijanski jezik 1 Anja Pravuljac   khxndef

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. N-10 Osnove prava Matej Savić  

6elpnai

2. N-11 Savremena istorija Boško Branković Stojanka Lužija

ir75yxl

3. N-12 Osnove psihologije Svetlana Borojević Sonja Stančić

hu475nq

4. N-8 Uvod u komunikologiju i informisanje Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević

wo3i44e

5. N-9 Osnove ekonomije Stevo Pucar Manja Đurić Džakić

b2u26eq

6. N-15 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

biofcfl

7. N-14-1 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

6bwjjrl

8. N-13 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

xukdtth

9. N-14 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

gyhlwnf

Semestar 3.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. N-19 Teorije medija Aleksandar Bogdanić   nwh6rjs
2. N-20 Srpski jezik 1 Biljana Babić Vera Čolaković 2noctz3
3. N-18 Uporedni politički sistemi Zdravko Zlokapa Manja Đurić Džakić ltjyfoh
4. N-17 Novinarski žanrovi Anđela Kuprešanin Vukelić Borislav Vukojević cwtejc7
5. N-16 Metode novinarstva Vesna Đurić   n2wjwwo
6. N-24 Jezik u medijima Babić Milanka   iczqm56
7. N-57 Francuski jezik 3 Milica Mijatović   jx22kbu
8. N-21 Engleski jezik 3 Branko Crnogorac   auc3jn3
9. N-22 Njemački jezik 3 Andrea Medić   pqenld7
10. N-23 Italijanski jezik 3 Dejan Malčić
Nataša Vučenović
Nataša Vučenović fzsdao6

Semestar 4.

1. N-25 Sistemi informisanja Tatjana Duronjić Anđela Kuprešanin Vukelić

f2wf373

2. N-26 Metodologija društvenih nauka Dalibor Savić  

hg3l2e4

3. N-27 Medijske regulative Tatjana Duronjić Borislav Vukojević

kqktpmy

4. N-28 Srpski jezik 2 Biljana Panić-Babić Vera Čolaković

7f4gijp

5. N-32 Italijanski jezik 4 Nataša Vučenović  

onwe6lr

6. N-29 Javna uprava Nevenko Vranješ  

p4n4b2y

7. N-30 Engleski jezik 4 Andrea Medić  

h7cgroc

8. N-31 Njemački jezik 4 Andrea Medić  

wyvjjug

9. N-58 Francuski jezik 4 Milica Mijatović  

l2rhg57

Semestar 5.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. N-36 Novinarstvo u štampi Anđela Kuprešanin Vukelić   kzx2xpi
2. N-38-17 Medijski sistemi Tatjana Duronjić   27vuo4p
3. N-34 Agencijsko novinarstvo Vesna Đurić Anđela Kuprešanin Vukelić yffacib
4. N-35 Međunarodni odnosi Miloš Šolaja Željko Budimir 6nwygvg
5. N-33-17 Stilistika i kultura govora Mirjana Stojisavljević Goran Milašin vmerfn4
6. N-37-17 Sociologija kulture Aleksandar Janković Bojana Vukojević dmybewt

Semestar 6.

1. N-42 Novinarstvo u audio-vizuelnim medijima Vesna Đurić Saša Karakaš

kcb7xli

2. N-40 Radio novinarstvo Anđela Kuprešanin Vukelić  

ia2bxpe

3. N-41 Istorija srpske kulture Slavica Vasiljević Ilić Danijel Dojčinović

cmpeg2l

4. N-39 Javno mnjenje Nikola Poplašen Borislav Vukojević

6jwv5lz

5. N-43 Literarno novinarstvo Tatjana Duronjić Borislav Vukojević

4kfoku7

6. N-44 Politički marketing Siniša Atlagić  

5ieboat

Semestar 7.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. N-60 Medijska pismenost Dragana Trninić   ciymlg7
2. N-48 Marketing u medijima Perica Macura Anđela Kuprešanin Vukelić gborvuf
3. N-47 Internet novinarstvo Tatjana Duronjić Borislav Vukojević rmbgxtt
4. N-46 Televizijsko novinarstvo Vesna Đurić Draško Gajić 5nzxl53
5. N-49 Istraživačko novinarstvo 1 Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević 2pbjcvp

Semestar 8.

1. N-53 Novinarska etika Goran Stojanović Miroslav Galić

cbffxs3

2. N-61 Upravljanje i uređivanje u medijima Dragana Trninić  

ektt6eg

3. N-54 Odnosi s javnošću Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević

ffsbw7h

4. N-52 Izbori i izborni sistemi Zdravko Zlokapa Vlade Simović

rawifip

5. N-55 Istraživačko novinarstvo 2 Vesna Đurić  

bxs4byj

6. N-56 Politički sistem BiH i RS  Zdravko Zlokapa Manja Đurić Džakić

tjl3uqr

Sociologija

Semestar 1.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. S-2 Uvod u filozofiju Miroslav Drinić Miroslav Galić co6cg26
2. S-3 Uvod u sociologiju Aleksandar Janković   3tlvkc6
3. S-4 Uvod u socijalnu politiku Mira Ćuk Draško Gajić tz3k77l
4. S-1 Uvod u političke nauke Vlade Simović   2dznezq
5. S-7 Italijanski jezik 1 Anja Pravuljac   h4sw36y
6. S-63 Francuski jezik 1 Milica Mijatović   z7p3xu2
7. S-6 Njemački jezik 1 Andrea Medić   zukswqu
8. S-5 Engleski jezik 1 Branko Crnogorac   7on2juu

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. S-11 Osnove prava Matej Savić  

xbltlxl

2. S-8 Uvod u komunikologiju i informisanje Dragana Trninić Borislav Vukojević

za4qz5s

3. S-12 Osnove psihologije Srđan Dušanić  

vaqcsry

4. S-9 Osnove ekonomije Stevo Pucar Manja Đurić Džakić

gw6mvyu

5. S-10 Savremena istorija Željko Savanović Sandra Lukić

rles6we

6. S-15 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

svykqmp

7. S-13 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

2kfnf5i

8. S-14 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

rpebihx

9. S-64 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

unzcsxt

Semestar 3.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. S-17 Metodologija društvenih nauka Dalibor Savić   lganndc
2. S-16 Opšta sociologija 1 Ivan Šijaković Dušanka Slijepčević q5nze7c 
3. S-18 Klasične sociološke teorije Ivan Šijaković Dušanka Slijepčević unn4vey
4. S-19 Ruralna sociologija Ranka Perić-Romić   n4bvjnv
5. S-22 Socijalna ekologija Ranka Perić-Romić   boqvdn5
6. S-21 Sociologija prava Dragana Vilić   xfyiej7

Semestar 4.

1. S-24 Sociologija rada Braco Kovačević  

huwkbgv

2. S-26 Sociologija morala Ranka Perić-Romić  

omh4vh5

3. S-27 Socijalna antropologija Nemanja Đukić  

rz3r3aj

4. S-25 Urbana sociologija Ranka Perić-Romić Dušanka Slijepčević

ts7guhb

5. S-23 Sociologija društvenih konflikata Pejo Đurašinović Dušanka Slijepčević

tw2zcbq

6. S-30 Sociologija sporta Duško Vejnović Dalibor Savić

pdu6myc

7. S-28 Sociologija masovnih komunikacija Dragana Vilić  

plwobzg

Semestar 5.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. S-32 Sociologija kulture Aleksandar Janković Bojana Vukojević rh5hq24 
2. S-31 Sociologija politike Pejo Đurašinović   xouswkd
3. S-34 Studije roda Dragana Vilić Dušanka Slijepčević hwddqfn
4. S-33 Opšta sociologija 2 Nemanja Đukić Dušanka Slijepčević xpnp55v
5. S-20 Sociologija svakodnevnog života Ranka Perić-Romić Bojana Vukojević kz5ny6j
6. S-35 Etika Saša Laketa Milijana Sladojević-Maleš ckdbgde

Semestar 6.

1. S-40 Sociologija porodice Pejo Đurašinović Dušanka Slijepčević

p6fghh2

2. S-41 Socijalna demografija Draško Marinković Aleksandar Majić

iwj6vnc

3. S-39 Socijalna patologija Braco Kovačević  

zhm4usa

4. S-38 Savremene sociološke teorije Ivan Šijaković Dušanka Slijepčević

wbrobz3

5. S-42 Metodologija nauke Lazo Ristić  

yc4cvdl

6. S-43 Sociologija nauke Nemanja Đukić  

ryfnku2

Semestar 7.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. S-46 Sociologija obrazovanja Ranka Perić-Romić   hkopkpx
2. S-47 Demokratija i ljudska prava Pejo Đurašinović   ql2kt5o
3. S-45 Sociologija religije Duško Trninić Bojana Vukojević z4jcjq3
4. S-44 Metodologija socioloških istraživanja Dalibor Savić   cfdvv3w
5. S-50 Svjetske religije Duško Trninić Bojana Vukojević 4ofgkvp
6. S-48 Sociologija rata Pejo Đurašinović   yfadtih

Semestar 8.

1. S-53 Sociološki praktikum Lazo Ristić  

ywpn6d7

2. S-57 Statistika u sociološkim istraživanjima Aleksandar Janković  

i2yicux

3. S-51 Statistika u sociološkim istraživanjima Aleksandar Janković   k3bv3uc
4. S-59 Kultura religija Duško Trninić  

4k7si2f

5. S-60 Metodika nastave sociologije sa hospitovanjem Ranka Perić-Romić  

3rob7dp

6. S-58 Pedagogija sa didaktikom Nebojša Macanović  

v2yq6rg

7. S-52 Sociologija menadžmenta Aleksandar Janković  

y3yyoqz

8. S-62 Sociologija umjetnosti Ivan Šijaković  

emg3vjn

9. S-56 Sociologija marginalnih grupa Dragana Vilić  

xxwyyxo

Socijalni rad

Semestar 1.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. SR1-2 Uvod u filozofiju Miroslav Drinić Miroslav Galić tsna6ll
2. SR1-1 Uvod u političke nauke Vlade Simović   lez2bo4
3. SR1-3 Uvod u sociologiju Nemanja Đukić   tbig2d6
4. SR1-4 Uvod u socijalnu politiku Mira Ćuk Draško Gajić ear4jdf
5. SR1-5 Osnove psihologije Svetlana Borojević Sonja Stančić 2yffkl6
6. SR1-6 Uvod u pedagogiju Nebojša Macanović   4oei777
7. SR1-7 Engleski jezik 1 Branko Crnogorac   f63ghyz
8. SR1-8 Njemački jezik 1 Andrea Medić   iq5xitp
9. SR1-9 Italijanski jezik 1 Anja Pravuljac   q6zm2sb
10. SR1-10 Francuski jezik 1 Milica Mijatović   rt7xfq4

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
 1. SR1-11 Socijalna politika Mira Ćuk Draško Gajić

4lm6x2c

2. SR1-12 Uvod u teorije socijalnog rada Jagoda Petrović Olivera Grbić

rbgxlod

3. SR1-13 Socijalni rad s pojedincem Dragana Šćepović  

shohxec

4. SR1-14 Razvojna psihologija Aleksandra Hadžić Dejan Kantar

jiqg3og

5. SR1-15 Osnove prava Matej Savić  

ovntq7k

6. SR1-16 Engleski jezik 2 Branko Crnogorac  

cbu7eac

7. SR1-17 Njemački jezik 2 Andrea Medić  

yz5agh3

8. SR1-18 Italijanski jezik 2 Anja Pravuljac  

ddbfcyw

9. SR1-19 Francuski jezik 2 Milica Mijatović  

4nsbqd7

Semestar 3.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. SR1-20 Teorije socijalnog rada Jagoda Petrović Olivera Grbić jwicdyc
2. SR1-21 Vještine i tehnike socijalnog rada s pojedincem Vesna Šućur-Janjetović
Dragana Šćepović
  6vyo4xe
3. SR1-22 Socijalna psihologija Srđan Dušanić   sbul5bq
4. SR1-23 Socijalno pravo Željko Mirjanić Sanda Gvero hbddkpd
5. SR1-24 Porodično pravo Darko Radić Dejan Pilipović kqwrcci
6. SR1-25 Sociologija porodice Pejo Đurašinović   j7qpmqx
7. SR1-26 Socijalna pedagogija Nebojša Macanović   deccejw

Semestar 4.

1. SR1-27 Socijalni rad sa grupom Andrea Puhalić Olivera Grbić

mf63fxd

2. SR1-28 Etička kompetencija u socijalnom radu Andrea Puhalić Draško Gajić

jrjljoh

3. SR1-29 Menadžment u socijalnom sektoru Mira Ćuk Olivera Grbić

qchypbl

4. SR1-30 Socijalni rad sa djecom i porodicom Dragana Šćepović Andrea Rakanović Radonjić

njemdph

5. SR1-31 Praksa socijalnog rada 1   Andrea Rakanović Radonjić

pkq3jar

6. SR1-34 Uvod u savjetovanje Dragana Šćepović  

j5rkffz

7. SR1-32 Socijalni rad i nasilje u porodici Andrea Puhalić Andrea Rakanović Radonjić

ossqzht

8. SR1-33 Ljudska prava i socijalni rad Mira Ćuk Draško Gajić

ktcf3f7

9. SR1-35 Civilni sektor i socijalna zaštita Ljubo Lepir Draško Gajić

bbmoo6m

Semestar 5.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. SR1-36 Socijalni rad u zajednici Jagoda Petrović Olivera Grbić liodnkw
2. SR1-37 Vještine i tehnike socijalnog rada sa grupom Andrea Puhalić Olivera Grbić 3gugpw3
3. SR1-38 Zastupanje u socijalnom radu Mira Ćuk Olivera Grbić cezxazq
4. SR1-39 Socijalni rad sa osobama treće životne dobi Ljubo Lepir Andrea Rakanović Radonjić boa23pr
5. SR1-40 Osnove upravnog prava Nevenko Vranješ   7gckmtf
6. SR1-41 Istorija socijalnog rada Jagoda Petrović Olivera Grbić su5aytt
7. SR1-42 Pedagoška resocijalizacija Nebojša Macanović   dv3xglv
8. SR1-43 Rješavanje sukoba u socijalnom radu Jagoda Petrović Olivera Grbić j3xtcjv

Semestar 6.

1. SR1-44 Siromaštvo i socijalna uključenost Ljubo Lepir Draško Gajić

ladfgwh

2. SR1-45 Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom Mira Ćuk Andrea Rakanović Radonjić

36vxs2u

3. SR1-46 Upravni postupak i upravni spor Mirjana Rađenović  

jedov5o

4. SR1-47 Metodologija društvenih istraživanja Dalibor Savić Olivera Grbić

ldqnpx5

5. SR1-48 Praksa socijalnog rada 2   Andrea Rakanović Radonjić

r5vvmcp

6. SR1-49 Radno pravo Željko Mirjanić Sanda Gvero

qwnkugo

7. SR1-50 Socijalna patologija Braco Kovačević  

mlrvjtq

Semestar 7.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. SR1-51 Mentalno zdravlje i socijalni rad Dragana Šćepović Andrea Rakanović Radonjić r3clm7l 
2. SR1-52 Praksa socijalnog rada 3 Vesna Šućur-Janjetović Andrea Rakanović Radonjić kc53y7h
3. SR1-53 Uporedni sitemi socijalne politike Ljubo Lepir Draško Gajić iyco3h7
4. SR1-54 Socijalna politika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Ljubo Lepir Draško Gajić cl2cbgg
5. SR1-56 Međunarodni socijani rad Andrea Puhalić   5nzdxya
6. SR1-57 Socijalni rad sa maloljetnim delinkventima Nebojša Macanović   ecdyssy
7. SR1-58 Socijalni rad u zdravstvenom sistemu Dragana Šćepović Andrea Rakanović Radonjić k4w2stb
8. SR1-55 Kreativne tehnike u socijalnom radu Dragana Šćepović   a42m7s5

Semestar 8.

1. SR-60 Supervizija u socijalnom radu Andrea Puhalić  

apaldpb

2. SR-61 Socijalni razvoj i planiranje Ljubo Lepir Draško Gajić

x3w6y2c

3. SR-53 Uporedni sistemi socijalne politike Ljubo Lepir Draško Gajić

s3pdkzr

 Komunikološke studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MK-6 Metodologija naučnog rada Lazo Ristić  

b6njzim

2. MK-7 Komuniciranje sa javnostima Aleksandar Bogdanić Borislav Vukojević

avosvco

Novinarske studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MN-7 Mediji i globalizacija Duško Trninić  

m2kpd5n

2. MN-6 Metodologija naučnog rada Lazo Ristić  

r4qib6d

Javna uprava i javne politike - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MJU-6 Finansiranje javne uprave Milenko Krajišnik  

axp7jgo

2. MJU-7 Javne politike i analiza javnih politika Zdravko Zlokapa  

46s4dd6

Politikološke studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MP-6 Politike svakodnevnog života Đorđe Vuković  

2x4bgez

2. MP-7 Politički odnosi u BiH Nenad Kecmanović Vlade Simović  

rgw74kp

Međunarodne studije - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MM-7 Diplomatsko i konzularno pravo Matej Savić  

3gnqyws

2. MM-6 Međunarodne organizacije Miloš Šolaja Željko Budimir

zn75lmq

Medijacija u socijalnom radu - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MSRM-8 Nenasilna komunikacija u grupi Andrea Puhalić   sh3mtvi

Socijalni rad - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MSC-9 Demografija sa društvenim statistikama Draško Marinković Aleksandar Majić

y565olw

Savremeni socijalni rad sa djecom i porodicom - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MSR-8 Profesionalno sagorjevanje pomagača Andrea Puhalić   vo6ckms

Sociologija - II ciklus

Semestar 2.

R. b. Akronim predmeta Predmet Nastavnik Saradnik Kod predmeta
1. MS-10 Tradicionalno i moderno u kulturi Ranka Perić-Romić  

kfnkthd

2. MS-9 Istraživački projekat Lazo Ristić  

2w3ghar

3. MS-11 Sociologija masovne kulture Duško Trninić  

6xj3dqy