Политичке науке

Семестар 1.

Р. б. Акроним предмета Предмет Наставник Сарадник Код предмета
1. ПН20-3 Основе комуникологије Драгана Трнинић Борислав Вукојевић u64gxb2
2. ПН20-2 Увод у социологију Александар Јанковић Душанка Слијепчевић j3uwd2a
3. ПН20-1 Увод у политичке науке Владе Симовић   ybdzmcw
4. ПН20-4 Социјална политика Мира Ћук Драшко Гајић dduojwa
5. ПН20-6 Друштвена информатика Драган Матић Милана Грбић mxxpydg
6. ПН20-5 Енглески језик 1 Бранко Црногорац   7bjbpjq

Семестар 2.

1. ПН20-9 Основе економије Зоран Боровић Мања Ђурић Џакић 43ohcov
2. ПН20-10 Социјална психологија Владимир Турјачанин Владимир Турјачанин nebpj4y
3. ПН20-7 Увод у међународне односе Жељко Будимир Нина Сајић zq5arax
4. ПН20-8 Основе права Матеј Савић Матеј Савић kruuozj
5. ПН20-11 Енглески језик 2 Бранко Црногорац Бранко Црногорац vjt3uxw
6. ПН20-12 Политички темељи савременог свијета Владе Симовић Владе Симовић fqu7yg7

Новинарство и комуникологија

Семестар 1.

Р. б. Акроним предмета Предмет Наставник Сарадник Код предмета
1. Н20-3 Увод у социологију Немања Ђукић   rkrupjy
2. Н20-2 Увод у политичке науке Владе Симовић   77qtj4r
3. Н20-1 Основе комуникологије Александар Богданић Борислав Вукојевић xe7dblx
4. Н20-4 Српски језик 1 Биљана Бабић Вера Чолаковић e72l2xu
5. Н20-6 Њемачки језик 1 Андреа Медић
Ивана Четић
  rqg2jzr
6. Н20-5 Енглески језик 1 Бранко Црногорац   yfnxvy6

Семестар 2.

1. Н20-9 Медијски дискурс Александар Богданић Борислав Вукојевић 5gvc5sk
2. Н20-10 Српски језик 2 Биљана Панић-Бабић Вера Чолаковић wljwa54
3. Н20-7 Увод у новинарство Татјана Дуроњић Борислав Вукојевић usemhyz
4. Н20-8 Теорије новинарских жанрова Весна Ђурић Весна Ђурић 422w52v
5. Н20-11 Енглески језик 2 Бранко Црногорац Бранко Црногорац yep75rr
6. Н20-12 Њемачки језик 2 Иванa Четић Иванa Четић 2ahr6zq

Примијењена социологија

Семестар 1.

Р. б. Акроним предмета Предмет Наставник Сарадник Код предмета
1. С20-3 Увод у политичке науке Владе Симовић   y42b43a
2. С20-2 Основе примијењене социологије Далибор Савић   rvmklv7
3. С20-1 Увод у социологију Александар Јанковић Душанка Слијепчевић

r3up7y2

4. С20-4 Основе комуникологије Драгана Трнинић Борислав Вукојевић

s2shfj4

5. С20-6 Њемачки језик 1

Андреа Медић
Ивана Четић

 

jygyfz6

6. С20-5 Енглески језик 1 Бранко Црногорац   rmps5gm

Семестар 2.

1. С20-9 Социологија друштвених промјена Душко Трнинић Душко Трнинић dmsr7tz
2. С20-10 Социјална психологија Владимир Турјачанин Владимир Турјачанин nbbxann
3. С20-7 Социолошка теорија I Немања Ђукић Душанка Слијепчевић seapiq6
4. С20-8 Статистика у социолошким истраживањима - основе Александар Јанковић Мирјана Дамјенић ap4r3o7
5. С20-11 Енглески језик 2 Бранко Црногорац Бранко Црногорац v7igwcb
6. С20-12 Њемачки језик 2 Ивана Четић Ивана Четић cs4axhj

Социјални рад

Семестар 1.

Р. б. Акроним предмета Предмет Наставник Сарадник Код предмета
1. СР20-2 Социјална политика Мира Ћук Драшко Гајић

o3wqyf6

2. СР20-4 Развојна психологија Александра Хаџић Дејан Кантар

cypqbex

3. СР20-1 Увод у социјални рад Јагода Петровић Оливера Грбић 7pws4io
4. СР20-3 Увод у социологију Александар Јанковић   23buuvq
5. СР20-5 Енглески језик 1 Бранко Црногорац   i7aajvx
6. СР20-6 Њемачки језик 1

Андреа Медић
Ивана Четић

 

3parqkp

Семестар 2.

1. СР20-7 Теорије социјалног рада Јагода Петровић Оливера Грбић l4trxlq
2. СР20-10 Породично право Дарко Радић Дејан Пилиповић gs6jisw
3. СР20-9 Социјална педагогија Небојша Мацановић Небојша Мацановић wsgieds
4. СР20-8 Социјални рад са појединцем Весна Шућур-Јањетовић Весна Шућур-Јањетовић ueotmtu
5. СР20-11 Енглески језик 2 Бранко Црногорац Бранко Црногорац ms7s7j2
6. СР20-12 Њемачки језик 2 Ивана Четић Ивана Четић 6gunswa