https://meet.google.com/mrd-tkkq-nvu?hs=151

Poštovane kolege, tokom održavanja naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "MOĆ, POLITIKA I DRUŠTVENE NAUKE - 100 godina nakon Maksa Vebera" 18. i 19. septembra bićete u mogućnosti da pratite i učestvujete u radu naučnog skupa putem sljedećih linkova:

Позив за пријаву пројеката за младе

Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) objavila je Četvrti poziv za prijavu projekata „Bolja regija počinje sa mladima".

Отворен позив за учешће у Програму „Шема Европске уније за младе професионалце“

U okviru Programa „Šema Evropske unije za mlade profesionalce" objavljen je poziv za prijavu državnih službenika za učešće na prvom od dva planirana ciklusa obuka koje će se organizovati kroz ovaj program.

Обавјештење за студенте другог и трећег циклуса студија

U narednom perodu, e-mail komunikacija sa studentskom službom drugog i trećeg ciklusa na Fakultetu političkih nauka, može se obavljati putem e-mail adrese biljana.milovanovic@fpn.unibl.org

Бесплатни курс кинеског језика

Podjelom potvrda o uspješnom završetku kursa kineskog jezika u prostorijama Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci, 2. septembra 2020. godine, završen je ljetni kurs kineskog jezika za početnike.

Позив за чланство у „Global Young Academy“ за 2021. годину

Organizacija „Global Young Academy“ je objavila konkurs za članstvo za mlade naučnike koji su doktorirali iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka.

Hradec Karlove   Univerzitet

U nastavku se nalazi informacija o mogućnostima razmjene za naše studente na Filozofskom fakultetu Univerziteta Hradec Kralove - Češka Republika u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine.

„FAIRNETZEN“ стипендијe за студенте Универзитета у Бањој Луци

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN“, dodijeliće za kalendarsku 2021. godinu do 50 stipendija u iznosu od 200 evra (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, osim studentima koji su već bili korisnici stipendije „WELT DER WUNDER“ ili „FAIRNETZEN“.

Stipendije Češka

Vlada Republike Češke je odobrila stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine za programe drugog i trećeg ciklusa studija na češkom i engleskom jeziku za akademsku 2021/22. godinu.

Стипендије за докторске и постдокторске студије и истраживачке пројекте у Швајцарској

Vlada Švajcarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2021/2022 godinu.