Oglasna tabla: [1. ciklus] Socijalni rad

Naslov oglasa Datum objave
SOCIJALNA PATOLOGIJA, SR-49, Predispitne obaveze 22. januar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada JOVANE SPREMO 21. januar 2020.
SOCIJALNA PATOLOGIJA, SR-49, Predispitne obaveze 21. januar 2020.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Porodičnog prava 20. januar 2020.
Uvod u političke nauke, rezultati kolokvijuma 20. januar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada DANIJELE MLINAREVIĆ 16. januar 2020.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice 25. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada BOJANA TRGIĆA 25. decembar 2019.
Obavještenje o održavanju drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 24. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada MILICE GRBIĆ 18. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada RAJKE VUČIĆ 18. decembar 2019.
Rješenje o imenovanju Komisije za odbranu diplomskog (završnog) rada, KATARINA SAMARDžIĆ 12. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada MILENE RISTIĆ 11. decembar 2019.
Obavještenje za studente III godine studija 11. decembar 2019.
Obavještenje o odgađanju vježbi iz Porodičnog prava 11. decembar 2019.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog (završnog) rada SANDRE MITROVIĆ 10. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice predavanja i vježbi 10. decembar 2019.
REZULTATI KOLOKVIJUMA - Siromaštvo i socijalna uključenost 09. decembar 2019.
REZULTATI KOLOKVIJUMA - Socijalni rad sa osobama treće životne dobi 09. decembar 2019.
Rezultati I kolokvijuma - Vještine i tehnike socijalnog rada sa grupom 03. decembar 2019.