Oglasna tabla: [1. ciklus] Novinarstvo i komunikologija

Naslov oglasa Datum objave
Istorija srpske kulture - Ispitna pitanja 07. septembar 2020.
OSNOVE EKONOMIJE, N-9 04. septembar 2020.
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 03. jul 2020.
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 01. jul 2020.
OBAVJEŠTENjE - Izborni predmeti ljetni semestar školske 2019/20. godine 11. februar 2020.
UVOD U SOCIOLOGIJU, N-3, Predispitne obaveze 21. januar 2020.
Uvod u političke nauke, rezultati kolokvijuma 20. januar 2020.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice 25. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema 25. decembar 2019.
Obavještenje o održavanju drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 24. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice predavanja i vježbi 10. decembar 2019.
Drugi kolokvijum iz predmeta Uporedni politički sistemi 10. decembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Uvoda u sociologiju, N-3 03. decembar 2019.
Uvod u političke nauke, satnica održavanja kolokvijuma 26. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma Medijska pismenost 22. novembar 2019.
Rezultati prvog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema od 19.11.2019. 20. novembar 2019.
Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 1 12. novembar 2019.
Prvi kolokvijum iz predmeta Uporedni politički sistemi 11. novembar 2019.
OBAVJEŠTENjE 29. oktobar 2019.
DOPUNA ECTS BODOVA 21. oktobar 2019.