Oglasna tabla: [1. ciklus] Novinarstvo i komunikologija

Naslov oglasa Datum objave
OTKAZIVANjE PREDAVANjA KOD PROF DR NEMANjE ĐUKIĆA 24. novembar 2020.
OBAVJEŠTENjE O OTKAZIVANjU NASTAVE I VJEŽBI KOD PROFESORICE A. MEDIĆ 16. novembar 2020.
Dopuna ECTS bodova 13. novembar 2020.
IZBORNI PREDMETI U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2020-2021 GODINE 04. novembar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Ljiljane Kovačić 29. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada Mirjane Budimir 29. oktobar 2020.
Nastava iz predmeta Uvod političke nauke 19. oktobar 2020.
OBAVJEŠTENjE O OTKAZIVANjU NASTAVE I VJEŽBI KOD PROF. DR VLADE SIMOVIĆA 12. oktobar 2020.
Obavještenje - izborni predmeti za prvu godinu studija 05. oktobar 2020.
RJEŠENjE za odbranu diplomskog rada MIRJANE ADAMOVIĆ 28. septembar 2020.
Istorija srpske kulture - Ispitna pitanja 07. septembar 2020.
OSNOVE EKONOMIJE, N-9 04. septembar 2020.
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 03. jul 2020.
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI 01. jul 2020.
OBAVJEŠTENjE - Izborni predmeti ljetni semestar školske 2019/20. godine 11. februar 2020.
UVOD U SOCIOLOGIJU, N-3, Predispitne obaveze 21. januar 2020.
Uvod u političke nauke, rezultati kolokvijuma 20. januar 2020.
Uvod u političke nauke, pomjeranje satnice 25. decembar 2019.
Rezultati drugog kolokvijuma iz Uporednih političkih sistema 25. decembar 2019.
Obavještenje o održavanju drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 24. decembar 2019.