Претрага
Претрага

Организација факултета

Организација факултета

Факултет политичких наука је организациона јединица Универзитета у Бањој Луци у чијем саставу постоје четири студијска програма (политикологија, социологија, социјални рад и новинарство и комуникологија) као подорганизационе јединице. Такав статус има и Институт за друштвена истраживања. Све подорганизационе јединице имају своја вијећа, која у оквиру законских и статутарних надлежности формулишу приједлоге и доносе одлуке. Правне, кадровске, рачуноводствене, издавачке, административне, библиотечке, техничке и друге послове који су од заједничког интереса за обављање дјелатности Факултета, обављају стручне службе, чији рад организује и координира секретар ФПН-а.

Органи управљања на ФПН-у су декан, продекани (за наставу и за начно-истраживачки рад и међународну сарадњу), колегиј Факултета који има савјетодавну функцију, вијећа студијских програма и Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука.