Pretraga

O nama

O nama

Kao jedna od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. 03. 2009. godine izdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su prethodno djelovali u sastavu Filozofskog fakulteta kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS bodova: studijski programi za političke nauke, žurnalistiku, sociologiju i socijalni rad. Uslijedilo je uspješno relicenciranje studijskih programa u četvorogodišnje studije od po 240 ECTS bodova pod imenom: politikologija, sociologija, novinarstvo i komunikologija, socijalni rad.

Za izgradnju i afirmaciju identiteta Fakulteta političkih nauka bilo je neophodno obezbijediti odgovarajuće uslove, pa je uz podršku i pomoć predsjednika Milorada Dodika i Vlade Republike Srpske 2013. godine podignuta prelijepa zgrada FPN-a, prvog fakulteta u univerzitetskom kampusu koji se mogao pohvaliti da u potpunosti ispunjava bolonjske standarde, kako je istaknuto na svečanom otvaranju.

 Da bi se poboljšali uslovi rada i kvalitet organizacije, u novoj zgradi nalazi se veliki amfiteatar kapaciteta 250 mjesta, 13 učionica i jedna svečana sala, kao i 38 kabineta za nastavnike i saradnike. Opremljen je računarski centar, biblioteka i čitaonica sa 70 mjesta, studentska služba, sala za sastanke, fakultetska knjižara i skriptarnica, a u holu Fakulteta smješten je i bife. U bibliotečkom fondu FPN-a trenutno ima više od 7.000 naslova. Naučne monografije, udžbenike i ostalu stručnu literaturu donirali su Fakultet političkih nauka Univerzitetata u Beogradu, veliki srpski izdavači kao što su „Službeni glasnik“ i „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, a znatan dio knjiga nabavljen je iz sopstvenih sredstava.

Drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja, master studij na FPN-u, pokrenut je 2011. godine, a prva generacija na trećem ciklusu – doktorskim studijama, upisana je 2017. godine. U sastavu Fakulteta 2013. godine osnovan je Institut za društvena istraživanja, čime su širom otvorena vrata najboljim i najperspektivnijim diplomcima, koji su dobili mogućnost da učestvuju u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim projektima, potvrđuju lične potencijale kao budući stručnjaci, saradnici u nastavi i sl. Fakultet političkih nauka od osnivanja do kraja 2018. godine upisalo je 2.017 studenata, a njih 1.062 uspješno je završilo osnovne studije. Drugi ciklus studija upisalo je 426 studenata, od kojih je 69 steklo master diplome. Doktorske studije FPN-a trenutno pohađa 14 studenata.