Претрага
Претрага

О нама

О нама

Као једна од 18 чланица највећег универзитета у Републици Српској, Факултет политичких наука основан је 27. 03. 2009. године издвајањем и обједињавањем четири студијска програма првог циклуса студија, који су претходно дјеловали у саставу Филозофског факултета као трогодишњи курсеви од 180 ЕЦТС бодова: студијски програми за политичке науке, журналистику, социологију и социјални рад. Услиједило је успјешно релиценцирање студијских програма у четворогодишње студије од по 240 ЕЦТС бодова под именом: политикологија, социологија, новинарство и комуникологија, социјални рад.

За изградњу и афирмацију идентитета Факултета политичких наука било је неопходно обезбиједити одговарајуће услове, па је уз подршку и помоћ предсједника Милорада Додика и Владе Републике Српске 2013. године подигнута прелијепа зграда ФПН-а, првог факултета у универзитетском кампусу који се могао похвалити да у потпуности испуњава болоњске стандарде, како је истакнуто на свечаном отварању.

 Да би се побољшали услови рада и квалитет организације, у новој згради налази се велики амфитеатар капацитета 250 мјеста, 13 учионица и једна свечана сала, као и 38 кабинета за наставнике и сараднике. Опремљен је рачунарски центар, библиотека и читаоница са 70 мјеста, студентска служба, сала за састанке, факултетска књижара и скриптарница, а у холу Факултета смјештен је и бифе. У библиотечком фонду ФПН-а тренутно има више од 7.000 наслова. Научне монографије, уџбенике и осталу стручну литературу донирали су Факултет политичких наука Универзитетата у Београду, велики српски издавачи као што су „Службени гласник“ и „Завод за уџбенике и наставна средства“, а знатан дио књига набављен је из сопствених средстава.

Други циклус високошколског образовања, мастер студиј на ФПН-у, покренут је 2011. године, а прва генерација на трећем циклусу – докторским студијама, уписана је 2017. године. У саставу Факултета 2013. године основан је Институт за друштвена истраживања, чиме су широм отворена врата најбољим и најперспективнијим дипломцима, који су добили могућност да учествују у националним, регионалним и међународним пројектима, потврђују личне потенцијале као будући стручњаци, сарадници у настави и сл. Факултет политичких наука од оснивања до краја 2018. године уписало је 2.017 студената, а њих 1.062 успјешно је завршило основне студије. Други циклус студија уписало је 426 студената, од којих је 69 стекло мастер дипломе. Докторске студије ФПН-а тренутно похађа 14 студената.