Svi nastavnici i saradnici angažovani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci dijele su u tri kategorije:

 

1. Nastavnici i saradnici koji su u stalnom radnom odnosu na Fakultetu političkih nauka

2. Nastavnici i saradnici koji su zaposleni na drugim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci

3. Gostujući nastavnici koji su angažovani na osnovu ugovora