Избори у звања

Обавјештење о приступном предавању

На основу члана 93. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19) и члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује јавно приступно предавање за избор у звање наставника за ужу научну област Међународни односи и безбједност, кандидаткиње др Нине Сајић.

Прилози
Download this file (Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf)Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf[ ]679 kB
Обавјештење о приступном предавању

На основу члана 93. Закона о високом образовању и члана 24. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци организује јавно приступно предавање за избор у звање наставника за ужу научну област Међународни односи и безбједност, кандидата др Бориса Тучића.

Прилози
Download this file (Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf)Obavjestenje - pristupno predavanje.pdf[ ]745 kB