Naslovna Cepus

Studijski program socijalnog rada Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci član je CEEPUS mreže Socijalni rad i socijalna politika i učestvovao je na prvoj regionalnoj sedmici koja je održana od 25-29. novembra u Skoplju na Filozofskom fakultetu Univerziteta „Ćirilo i Metodije“.

Erasmus

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Univerzitetu Santijago de Kompostela, Španija.

Novembar

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci je u periodu od 15. do 17. novembra 2019. godine bio domaćin dvije radionice: javno zagovaranje prema Podium metodologiji, te medijskoj i informacionoj pismenosti prema Ponder metodologiji.

Tunjice

Studenti studijskog programa socijalni rad danas su posjetili Kazneno-popravni zavod Banja Luka i Odjeljenje vaspitno-popravnog doma Banja Luka. U posjeti su bili studenti sa druge i treće godine koji slušaju nastavne predmete Socijalna pedagogija i Pedagoška resocijalizacija.

Fakultet

Obavještavamo vas da je 21.11.2019. godine (četvrtak) neradni dan, u skladu sa članom 2. Zakona o praznicima Republike Srpske - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.