Naslovna

Prijemni ispit za upis studenata na drugi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održaće se u petak, 18. oktobra u 12 časova, prema sljedećem rasporedu:

Naslovna

U dodatku možete pogledati informacije o upisu na doktorske studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2019/2020. godini.

Prilozi
WordDoktorske studije[Doktorske studije]153 kB
Pocetak Nastave

Nastava (predavanja i vježbe) u zimskom semestru školske 2019/2020. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci počinje u ponedeljak 30. septembra.

 

Fakultet

U dodatku možete pogledati informacije o upisu na master studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci u školskoj 2019/2020. godini.

Fakultet

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine i broj: 04/1-012-2-1595/19 od 20.06.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.150-7/19 od 31.01.2019. godine, broj: 02/04-3.1142-3/19 od 30.05.2019. godine i broj: 02/04-3.1669-6.1/19 od 11.07.2019. godine,    r  a  s  p  i  s  u  j  e      s  e