Časopis Politeia

Časopis „Politeia“ pokrenut je Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.030-053-85-7/11, od 23. 05. 2011. godine, čime je naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 617. Od tada do danas „Politeia“ izlazi dva puta godišnje i do sada je objavljeno ukupno 16 svezaka.

„Politeia“ je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

U pogledu svog sadržaja, „Politeia“ pruža mogućnost otvorenog pristupa („open access“), što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i njihovim ustanovama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u cjelokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa.

Na osnovu sporazuma Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za političke studije iz Beograda, definisana je saradnja na nivou saizdavaštva časopisa „Politeia“ između ove dvije institucije. Na osnovu toga, Institut za političke studije iz Beograda upisao je časopis „Politeia“ u Registar javnih glasila Republike Srbije. Time se „Politeia“ pridružila manjem broju časopisa registrovanih i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji. Cilj ove saradnje je uspostavljanje veza između domaćeg, regionalnog i inostranog naučno-istraživačkog rada kao i između pripadnika srpskih i stranih akademskih zajednica.

Danas je „Politeia“ kategorizovana i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji: M52– istaknuti nacionalni časopis.

Kada je riječ o prisustvu u međunarodnim bazama, pored registracije u skandinavskoj bazi „Erih plus“ i frankfurtskoj bazi CEEOL, „Politeia“ je indeksirana i u Direktorijumu časopisa otvorenog pristupa – DOAJ. Na taj način naš časopis se pridružio porodici od preko 11.300 časopisa otvorenog pristupa iz 123 države svijeta. DOAJ ima reputaciju direktorijuma koji sadrži kvalitetne i referentne časopise na svjetskom nivou, tako da vjerujemo da to doprinosi vidljivosti i međunarodnom statusu časopisa „Politeia“.

Prvih godina uredništvo su činili prof. dr Nikola Poplašen, glavni urednik, prof. dr Nenad Kecmanović, odgovorni urednik, mr Slobodan Nagradić, izvršni urednik, i mr Aleksandar Vranješ, urednik elektronskog izdanja.

Danas uredništvo čine: prof. dr Zdravko Zlokapa, glavni i odgovorni urednik, mr Željko Budimir, zamjenik glavnog i odgovornog urednika, i doc. dr Aleksandar Vranješ, izvršni urednik.

Uređivački odbor čine: Živojin Đurić (Srbija), Milomir Stepić (Srbija), Nenad Kecmanović (BiH), Braco Kovačević (BiH), Aleksandar Bogdanić (BiH), Aleksandar Savanović (BiH), Đorđe Vuković (BiH), Vesna Šućur Janjetović (BiH), Darko Tanasković (Srbija), Srđa Trifković (Srbija)

Međunarodni uređivački odbor časopisa „Politeia“ čine univerzitetski profesori iz različitih zemalja svijeta: Darja Zaviršek (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Ronald L. Hatčet (Univerzitet Šrajner, SAD); Miro Haček (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Meri Nojberger (Univerzitet Teksas u Ostinu, SAD); Klod Mandžion (Univerzitet Malte, Malta); Diego Fusaro (Iinstitut za visoke strateške i političke studije, Italija); Gvadalope Martinez Fuentes (Univerzitet Granade, Španija); Vasilis K. Fuskas (Univerzitet Istočni London, Velika Britanija); Todor Galunov (Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Velikom Trnovu, Bugarska); Ana Nikodinovska Krstevska (Univerzitet „Goce Delčev“, Makedonija); Klara Bilgin (Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD); Janis Stavrakakis (Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka); Andrej A. Lukšič (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Robert Holman (Ekonomski univerzitet u Pragu, Češka); Ilias Kuskuvelis (Univerzitet Makedonije, Grčka); Konstantin N. Lobanov (Belgorodski pravni institut Ministarstva unutrašnjih poslova, Rusija); Adam Fagan („Kvin Meri“ univerzitet u Londonu, Velika Britanija); Lorens Armand Frenč (Univerzitet u Nju Hempširu, SAD); Taro Tsukimura (Univerzitet Došiša, Japan); Žaklin Brigs (Univerzitet u Linkolnu, Velika Britanija); Žiga Vodovnik (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Jelena Zlatar Gamberožić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska); Aleksandra F. Jakovljeva (Moskovski državni univerzitet „Lomonosov“, Rusija); Artur L. Djemčuk (Moskovski državni univerzitet „Lomonosov“, Rusija); Tengmelo Ngvenja (Univerzitet tehnologije u Durbanu, Južna Afrika); Gabriela Šubert (Univerzitet „Fridrih Šiler“ u Jeni, Njemačka); Cirila Toplak (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Maja J. Ruseva (Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Velikom Trnovu, Bugarska); Filip I. Uzunov (Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Velikom Trnovu, Bugarska); Manuel Martin Algara (Univerzitet Navare, Španija); Silviu E. Rogobete (Zapadni univerzitet Temišvara, Rumunija); Pjero Iganci (Univerzitet u Bolonji, Italija); Tereza la Porte Fernandez-Alfaro (Univerzitet Navare, Španija); Endrju R. G. Milne (Siens Po Tuluz, Francuska); Viktorija Rjapuhina (Belgorodski državni tehnološki univerzitet V. G. Šuhova, Rusija); Stiven Mejer (Fakultet za nacionalnu bezbjednost „Deniel Morgan“, SAD).

Link časopisa: http://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

Politeia