Претрага
Претрага

Анкетни центар

Анкетни центар

Анкетни центар

Центар за анкетна истраживања Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци (ЦАИ ФПН) основан је 2016. године, са циљем унапређења научно-истраживачког рада на Универзитету у Бањој Луци. Руководилац Центра је мр Борислав Вукојевић, виши асистент.

Центар се првенствено бави тзв. компјутерски подржаним телефонским анкетирањем – CATI (Computer-assisted telephones interviewing) у сврху истраживања јавног мњења. Центар за анкетна истраживања опремљен је са осам телефонских линија и софтвером „WARP-IT“, који је добијена на коришћењ еод компаније „Нинамедиа“ из Љубљане. Наведена институција је извршила обуку нашег особља, а доступна је и током спровођења истраживања, када пружа оперативну помоћ. Процес анкетирања путем овог програма је полуаутоматизован, гдје оператери имају задатак комуникације и попуњавања анкета на рачунарима, док софтвер аутоматски креира базу са резултатима. 

Тиме се скраћује вријеме потребно за анкетирање, а уједно овај процес смањује могућност грешке која би се могла догодити приликом уноса ручно рађених анкета. Управо захваљујући овој методи и техничким капацитетима, Центар за анкетна истраживања Факултета политичких наука у могућности је да понуди квалитетна и веома брза истраживања тржишта и јавног мњења, како научно-истраживачким организацијама, тако и привреди, невладином сектору, политичким партијама и осталим организацијама.